Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Spotkanie z klientem niepełnosprawnym.

   Przygotowując się do spotkania z klientem niepełnosprawnym należy pamiętać, że osoby niepełnosprawne stanowią grupę wewnętrznie bardzo zróżnicowaną i odpowiednio dostosować zarówno rodzaj udzielanego wsparcia, komunikację i formę przekazywanych treści do konkretnej osoby, której historia życia, obecna sytuacja i kondycja psychiczna, a także reprezentowany poziom intelektualny, kompetencje osobowościowe i społeczne mogą być bardzo różne. Choć bez wątpienia rodzaj niepełnosprawności często ma wpływ na specyfikę doświadczanych trudności jak w przypadku osób niesłyszących czy niewidomych, a ewentualne bariery w komunikacji będą odmienne w przypadku przeprowadzania wywiadu z osobami z różnym rodzajem dysfunkcji, to jednocześnie trudności, jakich doświadczają te osoby podobnie jak w przypadku każdego klienta są sprawą bardzo indywidualną i nie zawsze wynikają ze specyfiki samego rodzaju schorzenia, ile raczej z doświadczeń życiowych danej osoby. Dlatego należy unikać kategoryzacji i stereotypowych uogólnień.
   Niepełnosprawni klienci chcą, aby traktować ich na równi z osobami pełnosprawnymi, lecz ze zrozumieniem i uwzględnieniem specyfiki ich potrzeb. Niestety często uprzedzenia i stereotypy oparte na lęku i braku wiedzy na temat dobrych przykładów w pracy z osobami niepełnosprawnymi decydują o tym, że niepełnosprawność z góry skazuje taką osobę na kwalifikację do kategorii klientów trudnych i o roszczeniowej postawie. Przyjmujemy wówczas postawę obronną, stajemy się nieuprzejmi i zgryźliwi. Na zasadzie samospełniajacych się proroctw wpływamy wówczas poprzez swój negatywny stosunek do tej osoby na uruchomienie przez nią takich postaw i zachowań, które potwierdziłyby nasze wcześniejsze uprzedzenia.
   Pamiętajmy, iż w kontakcie z konkretną osobą (w tym również niepełnosprawną) myślenie, które opiera się na klasyfikowaniu i ocenie jej zaburzeń prowadzi do segregacji i spostrzegania odmienności. Uruchamia w nas negatywne postawy, które wzbudzają negatywne zachowania u naszych klientów. Takie uprzedzenia z trudem podlegają modyfikacji, działają jak swoiste sita uwagi, filtrujące tylko wybrane informacje i spostrzeżenia nt. naszych klientów. Tymczasem świadomość takich uprzedzeń w relacji z klientami pozwala się od nich uwolnić - choć wydaje się to banalne, w praktyce bardziej "zaraźliwe" są postawy negatywne, to jednak również uśmiech i życzliwość wobec osoby, która potrzebuje naszego wsparcia może przeważyć o dalszych relacjach z nią i konstruktywnym rozwiązaniu problemów zgłaszanych nawet w bardzo emocjonalny sposób. Odpowiednia postawa, wolna od tych uprzedzeń i negatywnych założeń może wyciszyć złość, gniew czy oburzenie klientów, które często są tylko maską bezradności i wynikają z doświadczeń, iż jedynie w taki sposób można zwrócić na siebie uwagę i wymóc oczekiwane reakcje czy działania.
   Akceptacja i zrozumienie dla potrzeb niepełnosprawnych klientów wyznaczają sposób pomagania - wolny od nieświadomej krytyki, naruszania granic, braku akceptacji ograniczeń, doradzania opartego na kierowaniu innymi, wartościowania i oceniania cudzego zachowania oraz koncentracji na dysfunkcjach i deficytach.

Agnieszka Chmielewska - Psycholog

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2020r.
Stronę odwiedzono 19708378, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON