Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Koncepcje niepełnosprawności

   Terminologia niepełnosprawności ewaluowała wraz ze zmianami społecznymi oraz rozwojem medycyny. Przez długi czas niepełnosprawność uważano za problem medyczny natomiast rehabilitację utożsamiano z procesem leczenia. Pod koniec lat 60-tych i w latach 70-tych organizacje osób niepełnosprawnych w niektórych krajach zaczęły formułować nową koncepcję niepełnosprawności akcentującą jej wymiar społeczny. Obecnie postrzega się niepełnosprawność w sposób kompleksowy obejmujący ograniczenia biologiczne, środowiskowe, ale również osobowe. Spośród wielu podziałów stosowanych w definiowaniu niepełnosprawności należy wspomnieć przede wszystkim o medycznym, społecznym oraz biopsychospołecznym podejściu do niepełnosprawności.

1. Koncepcja biologiczna
Określona wada wrodzona, choroba lub uraz jest przyczyną uszkodzenia narządów organizmu, które powoduje ograniczoną sprawność ich funkcjonowania. Uszkodzenie jest przyczyną niekorzystnej sytuacji społecznej danej osoby, to znaczy odczuwania przez nią utrudnienia, ograniczenia lub uniemożliwienia funkcjonowania w życiu społecznym. W modelu tym problemy, jakie napotykają osoby z niepełnosprawnością to bezpośrednia konsekwencja choroby lub uszkodzenia. Niepełnosprawność jest, więc osobistą tragedią konkretnej osoby.
W procesie rehabilitacji akcentuje się rolę uszkodzenia, które wymaga interwencji medycznej. Zakłada się, że tylko rehabilitacja lecznicza jest pomocna i konieczna. Głównie to osoba niepełnosprawna ponosi trud rehabilitacji a służby medyczne mają niejako "naprawić tę osobę".

2. Koncepcja społeczna/ środowiskowa
Niepełnosprawność jest efektem relacji między człowiekiem z niepełnosprawnością a nieprzystosowanym fizycznym środowiskiem i negatywnymi, stereotypowymi postawami.
O modelu społecznym mówi się wtedy, gdy uznamy, że niepełnosprawność powstaje wskutek ograniczeń doświadczanych przez osoby nią dotknięte, takich jak indywidualne uprzedzenia, utrudniony dostęp do budownictwa użyteczności publicznej, niedostosowany system transportu, rozwiązania na rynku pracy wyłączające z niego osoby niepełnosprawne. Przyczyna niepełnosprawności tkwi nie w jednostce, ale w barierach społecznych, ekonomicznych. Niepełnosprawność jest właśnie wynikiem barier, jakie napotyka osoba niepełnosprawna. Dlatego też w procesie rehabilitacji to przede wszystkim środowisko wymaga naprawienia (likwidacja barier, zmiana postaw/mentalności) i to społeczeństwo ponosi odpowiedzialność za osobę niepełnoprawną.

1. Koncepcja biopsychospołeczna
Koncepcja ta opiera się na trzech założeniach:

  1. Człowiek jest istotą biologiczną. Stanowi ją organizm o określonej strukturze i wypełniający określone funkcje.
  2. Człowiek jest osobą, jednostką działającą i wypełniającą określone czynności i zadania życiowe.
  3. Człowiek jest także członkiem określonej grupy społecznej, do której przynależy, i w życiu której uczestniczy.

Każdy człowiek funkcjonuje na tych trzech poziomach a istotę niepełnosprawności, stanowi odchylenie od normalnego poziomu funkcjonowania na powyższych poziomach lub na niektórych z nich. Na poziomie biologicznym będzie to zniesienie, ograniczenie lub zaburzenie przebiegu funkcji organizmu w zależności od stopnia i zakresu uszkodzenia jego organów. Na poziomie jednostkowym (osobowym) będzie to ograniczenie rozwoju aktywności i działania. Na poziomie społecznym będzie to ograniczenie uczestnictwa w życiu społecznym - funkcjonowania społecznego.
Dlatego też rehabilitacja jest złożonym dynamicznym procesem obejmującym działania wobec jednostki i grupy społecznej. Działania te mają charakter: powszechny, wczesny, ciągły, kompleksowy. Osoba niepełnosprawna jest podmiotem a nie przedmiotem procesu rehabilitacji. W procesie rehabilitacji wykorzystuje się wszystkie zasoby formalne i nieformalne społeczności.

Źródło:
Otrębski W., "Współczesne tendencje w rozumieniu i wyjaśnianiu zjawiska niepełnosprawności oraz konsekwencji tego dla organizacji procesu rehabilitacji", Spotkania regionalne Lublin 07.06.2005 r.

Justyna Grabek - Kozera - Rejestrator w Agencji Zatrudnienia

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2020r.
Stronę odwiedzono 19708389, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON