Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Działania Unii Europejskiej na rzecz osób niepełnosprawnych.

   Unia Europejska uznaje bariery środowiskowe za element bardziej utrudniający osobom z niepełnosprawnością uczestnictwo w życiu społecznym, niż ich ograniczenia funkcjonalne. W 2000 roku Komisja Europejska przedstawiła komunikat "Ku Europie bez barier dla osób z niepełnosprawnością", w którym przedstawiła strategię zmierzającą do likwidacji wszelkich barier, np. społecznych czy architektonicznych, utrudniających osobom z niepełnosprawnością pełne uczestnictwo w życiu społecznym i korzystanie z ich praw. Komunikat jest zobowiązaniem Komisji Europejskiej do wspierania wszelkich inicjatyw w całej Europie, które wnoszą wkład w poprawę dostępu do otoczenia dla osób z niepełnosprawnością.
   Wspólnota oraz jej kraje członkowskie podjęły wiele działań, które powinny się przyczynić do poprawy dostępności do szeroko pojętego otoczenia dla osób z niepełnosprawnością. Dotyczą one nie tylko wszelkiego rodzaju środków transportu (komunikacji autobusowej, kolejowej, morskiej, lotniczej) i znoszenia barier architektonicznych, ale także dostępu do informacji i nowych technologii. Postęp technologiczny, szczególnie zaawansowane technologie informatyczne i komunikacyjne, mogą stworzyć ogromne możliwości osobom z niepełnosprawnością, ale zarazem mogą oznaczać powstanie dodatkowych barier. Dlatego Unia Europejska stara się pamiętać o interesach osób z niepełnosprawnością we wszystkich swoich inicjatywach dotyczących dostępu do informacji i nowych technologii. Przykładem może być inicjatywa Wspólnoty "eEuropa - Społeczeństwo informacyjne dla wszystkich", podjęta w czerwcu 2000 roku. Niektóre z działań tego projektu są związane z osobami z niepełnosprawnością, np. przedsięwzięcia poprawiające dostępność publicznych stron internetowych dla osób z niepełnosprawnością poprzez przyjęcie "Inicjatywy na rzecz przyjaznych stron www".
   Jednym z głównych zagadnień w polityce Unii Europejskiej i krajów członkowskich jest poprawa dostępności środków transportu dla osób z niepełnosprawnością. Działania podejmowane w tym zakresie dotyczą obecnie przede wszystkim dostępności komunikacji autobusowej, kolejowej, lotniczej i morskiej.
   20 listopada 2001 roku przyjęta została dyrektywa dotycząca specjalnych warunków dla pojazdów używanych do przewozu pasażerów, które zawierają więcej niż osiem miejsc siedzących oprócz miejsca dla kierowcy, zwana często dyrektywą "Autobusy i autokary" ("Buses and Couches"). Przyjęcie jej oznacza, że wszystkie autobusy w Unii Europejskiej będą musiały być w pełni dostępne dla osób z niepełnosprawnością. Z regulacji wprowadzonych na mocy dyrektywy skorzystają nie tylko osoby z niepełnosprawnością, ale także osoby z czasowo ograniczoną możliwością poruszania się, np. osoby z dziećmi, ludzie starsi, osoby podróżujące z dużym bagażem. Dyrektywa gwarantuje m.in. dostęp do wszystkich nowych autobusów w obszarach miejskich osobom o ograniczonej możliwości poruszania się, w tym poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Nakłada wymóg, by we wszystkich autobusach miejskich były zamontowane specjalne podjazdy lub podnośniki, wydzielone miejsca siedzące dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się, miejsce dla psa przewodnika oraz specjalne wyróżniki kolorystyczne dla osób niedowidzących.
   Kraje członkowskie Unii Europejskiej miały czas do 13 sierpnia 2003 roku na przyjęcie i opublikowanie nowego prawa, a także wszelkich krajowych przepisów niezbędnych do jego wypełnienia. Od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej także nasz kraj musi dostosować przepisy do regulacji zawartych w tej dyrektywie.

źródło: http://www.zsa.tcz.pl/unia/integrac.html

Marcin Gumieniak - Pośrednik pracy.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2020r.
Stronę odwiedzono 19708258, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON