Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Przydatność zawodowa a motywacja do pracy.

   Każdy człowiek na pewnym etapie życia musi podjąć decyzję dotyczącą wyboru zawodu. Decyzja ta jest wieloetapowa, nie dokonuje się jej z dnia na dzień. Wpływ na nią mają już czynniki występujące w dzieciństwie, m. in. zainteresowania, opinie osób bliskich dotyczące uzdolnień osoby, preferowane formy spędzania czasu. Wpływ na decyzję zawodową mają również wyniki w nauce, które wskazują na ogólny poziom inteligencji ucznia, zdolności kierunkowe, cechy osobowości, gospodarka pracy, a czasem nawet przypadek.
   Początek podjęcia decyzji zawodowej wyznacza wybór oraz przyjęcie do odpowiedniej szkoły. Następstwem tego jest zatrudnienie realizowane w ramach doboru zawodowego, czyli obsadzenie konkretnych stanowisk pracy przez odpowiednich ludzi. Strona zatrudniająca, czyli kierownictwo spełnia przy tym dwa zasadnicze cele związane z zatrudnianiem pracowników:

1. produkcyjny cel zatrudnienia - dobór takich osób, które rokują na najlepsze wykonywanie zadań w miejscu pracy,
2. społeczny cel zatrudnienia - do konkretnych osób dobór odpowiednich zadań, czyli takich, które będą odpowiadać możliwościom pracowników oraz dostarczać im satysfakcji.

Realizacji powyższych celów pracodawcy dokonują stosując następujące metody:

   Psychologiczne badania przydatności zawodowej realizowane są zazwyczaj w sytuacji zatrudniania nowych osób na stanowiska pracy o dużej odpowiedzialności społecznej oraz do okresowych badań pracowników już zatrudnionych. Zawsze dotyczą one człowieka jako podmiotu pracy oraz jego cech psychicznych (zdolności, sprawności oraz cech osobowości). Często w sytuacji doboru osoby do stanowiska pracy dokonuje się szczegółowej analizy stanowiska pracy. Dlatego to wyróżnia się cechy szczegółowe, jakimi powinien odznaczać się potencjalny kandydat. Jakkolwiek jest to niezwykle ważny czynnik doboru osób do stanowiska pracy, to jednak ważniejsza wydaje się motywacja do pracy przejawiana przez kandydata. Dojrzała i pozytywna motywacja do pracy jest niezbędnym elementem do rozpoczęcia pracy w danym zawodzie, do jej kontynuowania oraz wytrwania w niej przez długi czas. Oznacza ona zespół cech, które powodują, że człowiek jest aktywny w określonym kierunku. Pozwala też uruchomić pozytywną energię potrzebną do osiągania różnych celów życiowych.
   Ustalenie faktycznej motywacji człowieka do pracy jest niezwykle ważnym elementem wyznaczającym efektywność i utrzymanie zatrudnienia. Motywacja ekonomiczna i socjalna, więc egzystencjalna jest niewystarczająca do tego, aby praca danej osoby była optymalna pod każdym względem. Korzyści materialne, czyli pieniądze uzyskiwane z zatrudnienia mają sens wtedy, gdy są środkiem do zaspokajania potrzeb człowieka, w tym potrzeb wyższych. Jeżeli są traktowane jako "wartość" sama w sobie, nie jest to wartość autentyczna. Nie stanowi bowiem treści wyższych potrzeb i postaw.
   Czynnik finansowy stanowi element motywacji pośredniej, która dotyczy korzyści mogących wynikać z wykonywania pracy. W sytuacji utrzymania zatrudnienia najbardziej pożądana jest motywacja bezpośrednia obejmująca wykonywanie samych czynności zawodowych oraz osiąganie wyników wartościowych społecznie. Poważne traktowanie pracy, czyli pozytywne do niej nastawienie, traktowanie jako ważnej nie tylko dla siebie, ale
i dla innych dobrze rokuje na przyszłość. Nawet w sytuacji czasowego braku korzyści zewnętrznych związanych z pracą lub ich ograniczenia jest prawdopodobne, że osoba wytrwa w podjętym zatrudnieniu.

Literatura:
Czarniawski H. (1999), Psychologia pracy, Kielce, Wydawnictwo Uczelniane Wszechnica Świętokrzyska.

 

Monika Kieżun - Psycholog

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2020r.
Stronę odwiedzono 19708271, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON