Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Stymulująca rola potrzeb w rozwoju zawodowym.

   Przyjrzyjmy się stymulującej roli potrzeb w rozwoju zawodowym. Zastanówmy się, jakie praktyczne znaczenie dla stymulacji rozwoju zawodowego mają założenia teorii psychologicznych dotyczących motywacji. Motywacja to słowo, które pochodzi z języka łacińskiego "movere" i oznacza "ruszać się". To niezwykle szerokie pojęcie, które obejmuje bogatą gamę wewnętrznych mechanizmów zaangażowanych w:

  1. Preferencję jednej aktywności ponad inną;
  2. Wigor, czyli siłę reakcji;
  3. Wytrwałość działania według zorganizowanego wzoru, skierowanego na istotne cele.

   Dążenie i pragnienie osiągnięcia celu, bez względu na to czy dotyczy to zdobycia wymarzonej dobrej pracy czy wspięcia się na szczyt stromej góry zawsze stanowi silny i dynamizujący motyw pobudzający człowieka do działania, a tym samym stymulujący jego rozwój, ukierunkowujący na wysiłek i niejednokrotnie dokonanie niezbędnych w sobie zmian. W przypadku poszukiwania pracy mogą to być kwalifikacje, umiejętności czy inne wymogi, które musimy spełnić, aby podjąć pracę. Jeśli jesteśmy silnie zmotywowani do podjęcia pracy, zarówno, jeśli są to nasze pierwsze kroki i doświadczenia zawodowe, jak i wówczas, kiedy zmieniamy pracę w poszukiwaniu lepszych warunków, a także, kiedy po długim okresie bierności zawodowej planujemy powrócić na rynek pracy, to skłonni jesteśmy podporządkować wiele ważnych dla nas aktywności w poszukiwaniu pracy. Osoba zmotywowana do osiągnięcia określonego celu jest skłonna przedkładać jedne aktywności nad inne, ćwiczy zachowania i doskonali zdolności wymagane do osiągnięcia celu oraz, bez względu na trudności, poświęca wiele energii dla zdobycia pracy. Wśród wielu teorii motywacji, jedną z najbardziej znanych i popularnych jest osadzona w nurcie psychologii humanistycznej teoria motywacji Maslowa (za: Maslow, 2006). Mówi ona o tym, że nasze potrzeby, będące motorami zachowania, są czynnikami motywującymi nas do działania. Autor tej koncepcji przedstawia je w postaci hierarchii, u podstaw, której znajdują się potrzeby podstawowe "niższe", a na nich osadzone są dopiero piętra potrzeb "wyższych", bardziej złożonych związanych z dążeniem do samorealizacji. Teorię Maslowa można zobrazować za pomocą piramidy:

   Koncepcja ta, którą obrazuje powyższa piramida, zakłada, iż potrzeby wyższego rzędu mogą być realizowane dopiero wówczas, gdy zaspokojone zostaną potrzeby niższego rzędu. To wskazuje, że dążenie do wyznaczanych przez ostatnie piętra tej piramidy motywów związanych z samorealizacją, rozwojem i przekraczaniem siebie jest możliwe dopiero wówczas, gdy zaspokojone są nasze podstawowe potrzeby związane z bezpieczeństwem zarówno biologicznym, społecznym jak i psychologicznym.

Agnieszka Chmielewska - Psycholog

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2020r.
Stronę odwiedzono 19708504, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON