Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Etapy rozmowy doradczej (cz. I)

   Rozmowa doradcza powinna przebiegać według kolejno następujących po sobie etapów:

  1. zdefiniowanie danego problemu przez klienta,
  2. zdefiniowanie celów porady zarówno z punktu widzenia doradcy jak i klienta,
  3. zawarcie umowy doradczej,
  4. analiza deficytu informacji,
  5. faza diagnozy,
  6. opracowanie alternatyw postępowania,
  7. ewaluacja (ocena) porady oraz przygotowanie na ewentualną porażkę.

1. Zdefiniowanie problemu przez klienta

   Podczas tego etapu powinno nastąpić nawiązanie kontaktu między doradcą a klientem, który staje się możliwy dzięki zdolności doradcy do stworzenia odpowiedniej atmosfery rozmowy. Na odpowiedni przebieg rozmowy wpływa także słowna i niesłowna zachęta do mówienia oraz dobór techniki zadawania pytań. Istotny jest też opis problemu przez osobę poszukującą porady (najlepiej obszerny), ale i emocjonalne do niego nastawienie zarówno doradcy jak i klienta. Poznawcza restrukturyzacja, czyli uporządkowanie myśli beneficjenta według nowej struktury z wykorzystaniem przez doradcę specjalnych technik oraz umiejętności również zachodzi na tym etapie. Na końcu doradca zawodowy określa, w jakiej fazie procesu decyzyjnego znajduje się klient, oraz jakie ewentualnie wykazuje deficyty informacji.


2. Zdefiniowanie celów porady z punktu widzenia doradcy jak i klienta

    Beneficjent definiuje uwzględniając warunki, jakie do tego doprowadziły, swoje cechy osobiste, zainteresowania, samookreśla się. Doradca natomiast definiuje problem oraz cele bazując na informacjach uzyskanych od klienta i swojej wiedzy i doświadczeniu. Wypowiedzi doradcy jak i klienta są spontaniczne, oboje podsuwają różne rozwiązania (myślenie kreatywne). Wskazane jest tutaj, aby stosować wzmocnienia werbalne (np. tak, zgadzam się, dokładnie, ma Pan/Pani rację) i niewerbalne (np. "kiwanie" głową). W końcowym stadium tego etapu następuje ocena zdolności, a także kompetencji doradcy zawodowego do rozwiązania problemu. W sytuacji, gdy zachodzi taka potrzeba, dochodzi do włączenia do sprawy innych fachowców (np. psychiatry, czy specjalisty do spraw rehabilitacji zawodowej).


Źródło: Zeszyty informacyjno - metodyczne doradcy zawodowego. Red. J. Cholewa. Warszawa 1994

Beata Warszawa - Doradca Zawodowy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2020r.
Stronę odwiedzono 19708033, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON