1 procent
zobacz >>>

Dyskryminacja osób niepełnosprawnych

   Osobom niepełnosprawnym często odmawia się zatrudnienia bądź utrudnia wykonanie pracy tylko z powodu ich ułomności. Przejawem dyskryminacji może być pominięcie osoby niepełnosprawnej przy naborze na szkolenia lub odmowa zatrudnienia osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim tylko ze względu na brak odpowiednich rozwiązań technicznych i komunikacyjnych w miejscu pracy.
   Zatrudnienie osób niepełnosprawnych może być ograniczone tylko wtedy, gdy niemożliwe jest objęcie danego stanowiska, ponieważ wymaga ono znacznej sprawności psychicznej i fizycznej. W tym przypadku nie można mówić o dyskryminacji.
   Jako pracownicy osoby niepełnosprawne mogą korzystać z licznych przywilejów.
   Osoby niepełnosprawne podlegają szczególnej ochronie, jeśli chodzi o zatrudnienie. Przede wszystkim ich pozycje określa ustawa z 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. W kwestiach nieregulowanych tą ustawą stosuje się przepisy Kodeksu Pracy. Osoba niepełnosprawna nie może pracować dłużej niż 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Czas pracy w przypadku osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Ma prawo do dodatkowej 15-minutowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniająca lub wypoczynek, która jest wliczana do czasu pracy. Nie powoduje to obniżenia wysokości wynagrodzenia. Osobom niepełnosprawnym przysługuje dodatkowo 10 dni roboczych urlopu wypoczynkowego. Mogą też przez 21 dni roboczych, raz w roku, uczestniczyć w turnusie rehabilitacyjnym z zachowaniem prawa do wynagrodzenia za te dni. Zawsze osoby niepełnosprawne mają prawo do badań specjalistycznych czy zabiegów w czasie godzin pracy, jeżeli nie można wykonać ich po pracy. W Kodeksie Pracy osoba niepełnosprawna ma zagwarantowane, że za pracę o tej samej wartości dostanie wynagrodzenie takie jak inny pracownik.

źródło - Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji

Kamil Skowron - Asystent osób niepełnosprawnych

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 12.02.2020r.
Stronę odwiedzono 18621162, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON