1 procent
zobacz >>>

Osoby niepełnosprawne - godziny nadliczbowe.

   Stosownie do art. 15 ust. 3 ustawy żadna osoba niepełnosprawna, niezależnie od stopnia niepełnosprawności, nie może być zatrudniona w godzinach nadliczbowych. Ograniczenie to jest instrumentem ochrony pracy osób niepełnosprawnych. Jeżeli na wniosek osoby zatrudnionej wyrazi na to zgodę lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku, lekarz sprawujący nad nimi opiekę, nie stosuje się go zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy. Dopiero po uzyskaniu takiej zgody osoba niepełnosprawna może pracować w godzinach nadliczbowych.
Odstępstwem od zasady wyrażonej powyżej stanowi sytuacja dotycząca zatrudnienia niepełnosprawnego pracownika przy pilnowaniu osób i mienia. Zgodnie bowiem z przepisem art. 16 ust. 1 ustawy o ograniczeniach dotyczących ochrony pracy osób niepełnosprawnych, zawartych w art. 15 ustawy (w tym zakazu pracy osób niepełnosprawnych w porze nocnej wynikającego z art. 15 ust. 3 ustawy) nie stosuje się do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz jeśli na wniosek osoby zatrudnionej lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.

Źródło: http://www.medianiepelnosprawnym.pl

Marcin Gumieniak - Pośrednik pracy.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 12.02.2020r.
Stronę odwiedzono 18624286, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON