1 procent
zobacz >>>

Edukacja osób niesłyszących - szkoły integracyjne (zalety i wady).

   Zwolennicy integracji dzieci niesłyszących z dziećmi słyszącymi upatrują możliwości stymulacji rozwoju psychicznego, intelektualnego oraz społecznego dzieci niesłyszących. Przeciwnicy zaś, widząc swoiste potrzeby tych dzieci z zakresu środków oraz metod kształcenia, sądzą, że mogą być one zaspokojone przez wykwalifikowaną kadrę surdopedagogów, w specjalnych warunkach - odpowiednie pomoce dydaktyczne, techniczne i daleko idąca indywidualizacja nauczania.
   Zupełna integracja szkolna jest możliwa przeważnie dla dzieci niedosłyszących- z nieznacznymi ubytkami słuchu. Dla pozostałej grupy dzieci z większymi uszkodzeniami wskazane i bardziej dostępne są formy integracji częściowej.
   Wydaje się jednak, iż te dwa skrajne stanowiska można pogodzić. Sposobem może stać się tworzenie klas specjalnych dla dzieci niesłyszących w szkołach masowych. Jest to jedna z form kształcenia integracyjnego dla tej grupy uczniów.
   Wyróżnić można następujące jej zalety:

   Ograniczenia w tworzeniu tego rodzaju placówek edukacyjnych wiążą się przede wszystkim z problemami natury finansowej oraz opieszałością urzędników, którzy nie posiadają wiedzy, ile dzieci z tego typu problemem znajduje się na ich terytorium. Zoorganizowanie klasy specjalnej związane jest z odpowiednim wyposażeniem klas szkolnych, zatrudnianiem odpowiednio wykwalifikowanych nauczycieli-surdopedagogów, czasami zorganizowaniem dowozu dzieci do szkoły.
   Mniej kosztowne i niewymagające zbyt dużego nakładu środków finansowych jest kształcenie integracyjne, odbywające się w klasach integracyjnych. Klasę taką prowadzi dwóch nauczycieli: wiodący i wspomagający. Ten drugi pomaga uczniom z niepełnosprawnością w pokonywaniu barier edukacyjnych, i osobom pełnosprawnym, którym taka pomoc jest akurat potrzebna.

   Źródło: Marta Wójcik. Możliwości i ograniczenia w kształceniu niesłyszących. W: Red.: Czesław Kosakowski, ks. Cyprian Rogowski. Wielowymiarowość edukacji osób z niepełnosprawnością. Olsztyn 2005

Beata Warszawa - Specjalista ds. rozwoju zawodowego.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 12.02.2020r.
Stronę odwiedzono 18624225, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON