1 procent
zobacz >>>

Dzieci niesłyszące niepełnosprawne intelektualne.

   Według definicji Andrzeja Twardowskiego "z upośledzeniem sprzężonym mamy do czynienia wówczas, gdy u danej osoby występują dwie lub więcej niesprawności spowodowane przez jeden lub więcej czynników endo- lub/i egzogennych, działających jednocześnie lub kolejno w różnych okresach życia (w tym również w okresie prenatalnym)".

   Wiele czynników, które mogą uszkodzić różne funkcje, często jest ze sobą powiązanych. Czynniki, które leżą u podłoża niepełnosprawności intelektualnej u niesłyszących dzieci można podzielić na następujące grupy:

   Do specyficznych zaburzeń występujących u dzieci niesłyszących niepełnosprawnych intelektualnie, związanych z ich funkcjonowaniem w różnych sferach zaliczyć można:

   Rehabilitacja tych dzieci jest procesem długotrwałym. Niezbędna jest wczesna diagnoza problemu i zastosowanie odrębnych, specjalnych zabiegów rehabilitacyjnych. Późna diagnoza i rehabilitacja, jak również zaniedbania i błędy mogą mieć różne następstwa dla rozwoju dziecka.
   Dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną wymagają indywidualnej pomocy i akceptacji ze strony otoczenia a szczególnie bliskich. Często rodzina znajduje się w trudnej i skrajnej sytuacji, potrzebna jest więc oprócz specjalistycznej pomocy dla dziecka pomoc psychologiczna i pedagogiczna dla jego rodziców.

Literatura:
A. Twardowski (2006): Pedagogika osób ze sprzężonymi upośledzeniami, W: W. Dykcik (red.): Pedagogika Specjalna, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, str. 289-299.

A. Twardowski (2005): Wychowanie dzieci o niesprawności sprzężonej, W: I. Obuchowska (red): Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, WSiP, Warszawa, str. 533-542.

Ewa Dragan - Tłumacz Języka Migowego

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 12.02.2020r.
Stronę odwiedzono 18624218, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON