1 procent
zobacz >>>

AUSTRIA - prawa pracy osób niepełnosprawnych

Jeszcze w latach 80. polityka zatrudnienia była skierowana przede wszystkim do osób z fizyczną niepełnosprawnością. Osoby z niepełnosprawnością umysłową oraz z niesprawnościami skumulowanymi zostały włączone w proces zatrudniania dopiero niedawno. Urząd Pracy odpowiedzialny jest za realizację polityki zatrudnienia osób, które są "gotowe" do zatrudnienia na otwartym rynku pracy, Federalne Biuro Pomocy Społecznej i Niepełnosprawnych koncentrują się na osobach wymagających dodatkowego wsparcia związanego z zatrudnieniem.
Austria przyjęła system kwotowy, wprowadzając jednocześnie do Konstytucji zapisy o zakazie dyskryminacji. Prawo austriackie przewiduje możliwość stosowania kar za praktyki dyskryminacyjne.
Osoby z orzeczeniem lekarskim o co najmniej 50-procentowej niepełnosprawności otrzymują status "zarejestrowanej osoby niepełnosprawnej" i szereg uprawnień. Są to między innymi: ochrona przed zwolnieniem, dodatek transportowy, refundacja części wynagrodzenia, dodatek szkoleniowy. Osoby zarejestrowane mogą być zatrudniane w ramach kwoty. Pracodawca zatrudniający minimum 25 pracowników zobowiązani są do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Niezależnie od polityki federalnej (państwa), niepełnosprawni mogą uczestniczyć w programach zatrudnienia realizowanych przez regiony.
W ramach polityki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Austrii przewiduje się różnorodne metody i działania, skierowane bezpośrednio do osób niepełnosprawnych (poradnictwo zawodowe, szkolenia, dofinansowanie studiów, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej), do pracodawców (refundacje części wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, rekompensaty, dotacje na dostosowanie miejsc pracy) i do kontrahentów (bony zachęcające do zakupu towarów wytworzonych przez osoby niepełnosprawne). Formą zatrudnienia chronionego w Austrii są przedsiębiorstwa integracyjne.

Źródło www.niepełnosprawni.pl

Ireneusz Jóźwicki - Pośrednik pracy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 12.02.2020r.
Stronę odwiedzono 18624066, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON