1 procent
zobacz >>>

Co jest ważne w umowie o pracę?

Umowa to pisemne lub ustne porozumienie się (tzw. oświadczenie woli) dwóch lub więcej stron (np. osób, instytucji, państw) w celu ustalenia wzajemnych praw i obowiązków. Umowę uważa się za zawartą, gdy strony uzgodniły istotne postanowienia dotyczące m.in. takich jej elementów, jak czas trwania oraz sposób postępowania w sytuacji nie wywiązania się przez jedną ze stron z przyjętych warunków. Czyli inaczej mówiąc umowa jest to zgodne oświadczenie woli dwóch stron, zmierzające do wywołania skutków prawnych.

Rodzaje umów terminowych.

Zgodnie z Kodeksem Pracy możemy mówić o trzech rodzajach umów terminowych:

Istnieje jeszcze jeden typ umowy - umowa na czas nieokreślony, która najpełniej chroni interesy pracownika i jest najbardziej obciążająca dla pracodawcy (brak zniżek w podatkach czy ubezpieczeniach, świadczenia emerytalne, zdrowotne itp.). Jedynie w tym przypadku nie musi być określony czas trwania umowy.

źródło: twoja firma.pl

 

Marcin Dula - Pośrednik pracy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 12.02.2020r.
Stronę odwiedzono 18621245, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON