1 procent
zobacz >>>

Motywacja podstawą aktywności.

   Motywacja to ogół motywów w określonej jednostce czasu lub określonym zakresie zachowania. Niekiedy bywa utożsamiany ze związkiem sensu. Motyw zaś to hipotetycznie przyjęty czynnik zewnętrzny np. wartość albo wewnętrzna potrzeba.

   Motywacja wewnętrzna (eksplorowanie) to "wrodzona skłonność do szukania nowości i wyzwań, rozwijania i doskonalenia własnych zdolności." Wyzwania lub zdolności oznaczają zachowania eksploracyjne wiążące się z subiektywną oceną sytuacji, w której znalazła się jednostka.

    Motywacja zewnętrzna oznacza, iż ma ona swoje źródło w czynnikach będących na zewnątrz jednostki. Jest to zachowanie motywowane nagrodami i karami płynącymi z otoczenia.

   Motywacja daje energię do działania. Im bardziej czegoś chcemy, coś nas interesuje tym chętniej i aktywniej rozważamy podjęcie działania. Aktywność związana jest z działaniem, które zazwyczaj ma charakter celowy i świadomy (podejmowanie decyzji). Wiara w siebie, we własne możliwości podwyższa motywację, mobilizuje siły. Decyduje zatem jakim wezwaniom człowiek decyduje się stawić czoło i ile wysiłku wydobyć z siebie, uruchomić wytrwałość, zdolność, przezwyciężenie strachu, stresu i zniechęcenia w obliczu trudności i niepowodzeń. Jedną z ważniejszych czynności w obliczu motywacji jest popatrzeć na siebie w lustrze i głośno, z samych trzewi powiedzieć "CHCĘ".

   Ludzie unikają trudności nie z powodu odczuwanego lęku czy niepokoju, ale z obawy, że nie podołają zadaniu. Zgodnie z teorią samookreślenia posiadamy potrzebę kompetencji, autonomii, pozostawania w związku z innymi ludźmi. Poczucie autonomii sprawia, że człowiek angażuje się w zachowanie motywowane wewnętrznie, poszukuje nowości i wyzwań, rozwija i doskonali swoje umiejętności, uczy się. Nie obejdzie się tutaj bez optymizmu - motoru napędowego motywacji. Zdaniem Seligmana optymizm pozwala na cieszenie się z sukcesów i ogranicza znaczenie lub eliminuje wstyd z powodu poniesionych porażek. Nadzieja dostarcza poczucia sprawstwa, które przejawia się podejmowaniem inicjatyw, radzeniem sobie z odczuwanym stresem i posiadaniem kontroli nad otaczającą rzeczywistością. Sprowadza się to łącznie do przekonania, iż do obranego celu prowadzi wiele dróg.

   A Ty, jesteś gotów stanąć przed lustrem i powiedzieć: "CHCĘ"?

Katarzyna Płoszaj - Doradca Zawodowy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 12.02.2020r.
Stronę odwiedzono 18621358, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON