1 procent
zobacz >>>

Zatrudnienie osób z problemami zdrowia psychicznego.

    W codziennym życiu przeciętny człowiek napotyka na coraz więcej i coraz trudniejszych problemów, z rozwiązaniem których nie potrafi sobie poradzić. Badania wykazują, że coraz więcej ludzi ma problemy ze zdrowiem psychicznym przejawiające się w różnych zaburzeniach.

Zaburzenia zachowania będące wynikiem zaburzeń psychicznych to zachowania:

    Osoby z zaburzeniami psychicznymi mają zwykle trudności w podejmowaniu określonych celowych działań, w systematycznym wykonywaniu różnych zadań życiowych i zawodowych, w racjonalnym kierowaniu swoim życiem. Konsekwencją tego może być utrata lub ograniczenie samodzielności życiowej i znaczne uzależnienie się od innych osób w wielu sferach życia.

   Zaburzenia psychiczne pojawiają się zazwyczaj w okresie dojrzałości i aktywności zawodowej człowieka. Jest to okres, kiedy jego osobowość zostaje w pełni ukształtowana i nastąpiło przystosowanie się do życia rodzinnego, zawodowego i społecznego oraz okres, kiedy człowiek ma określone kwalifikacje zawodowe, pracę i plany zawodowe. Ostatnio obserwuje się jednak, że problemy zdrowia psychicznego zaczynają pojawiać się u coraz młodszych ludzi w okresie przed stabilizacją zawodową.

   Z uwagi na to, że choroby psychiczne mają charakter dynamiczny - podlegają różnym i częstym zmianom i nasileniom, trudno jednoznacznie i kategorycznie odpowiedzieć na pytanie dotyczące możliwości wykonywania pracy zawodowej.

   Z punktu widzenia aktywizacji zawodowej można wyróżnić 3 grupy osób z zaburzeniami psychicznymi:
1) osoby stosunkowo młode i nie posiadające kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Dla tych osób szczególnym problemem jest zapewnienie im odpowiedniego przygotowania do pracy - edukacji i szkolenia zawodowego, a następnie odpowiedniej pracy zawodowej.
2) osoby, które wypadły z rynku pracy na skutek konieczności długoterminowego leczenia
w placówkach służby zdrowia. Powoduje to zwykle utratę ogólnej zdolności do pracy. Dla tych osób najważniejszy problem zawodowy to odzyskanie zdolności do ponownego podjęcia pracy.
3) pracownicy zakładów, którzy w trakcie zatrudnienia zachorowali.

   Generalnie praca zawodowa – podjęcie pracy i powrót do pracy ma olbrzymie znaczenie terapeutyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pozwala na likwidację lub zmniejszenie objawów chorobowych, przyczynia się do odzyskania poczucia wartości i wiary we własne możliwości zawodowe, zmniejszenia uzależnienia się od innych osób, lepszego funkcjonowania społecznego, a tym samym na prowadzenie normalnego życia.

Katarzyna Płoszaj - Doradca zawodowy,

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 12.02.2020r.
Stronę odwiedzono 18621387, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON