1 procent
zobacz >>>

Zasiłek pielęgnacyjny

    Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
- niepełnosprawnemu dziecku,
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, warunkiem jest jednak, powstanie niepełnosprawności przed 21 rokiem życia.
- zasiłek taki przysługuje również osobom, które ukończyły 75 lat.

   Zasiłek pielęgnacyjny nie zostanie wypłacony, gdy osoba niepełnosprawna otrzymuje dodatek pielęgnacyjny wraz z emeryturą bądź rentą oraz gdy niepełnosprawny przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, w przypadku, gdy pobyt tej osoby i udzielane przez instytucje świadczenia częściowo lub w całości finansowane są z budżetu państwa albo NFZ.

    Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego nie zależy od wysokości dochodu osoby, która ubiega się o taki zasiłek, nie zależy też od wysokości dochodu członków jej rodziny.

Źródło:
twoja firma.pl

Marcin Gumieniak -pośrednik pracy,

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 12.02.2020r.
Stronę odwiedzono 18621113, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON