Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Osoby niepełnosprawne na rynku pracy - diagnoza sytuacji w kontekście zadań aktywizacji zawodowej

   Osoby niepełnosprawne pomimo powszechnego charakteru bezrobocia są grupą osób szczególnie odczuwającą trudności związane z uzyskaniem, wykonywaniem i utrzymaniem pracy (Regionalny Plan Działania, 2007, WUP). W Polsce jest ponad 4400 tysięcy osób niepełnosprawnych, co stanowi 11,6% ludności ogółem (NSP 2002, w: Rynek pracy osób niepełnosprawnych 2005, MPiPS). Wśród osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym jedynie 4,3% osób legitymuje się wykształceniem wyższym, 20,5% policealnym i średnim zawodowym, 6,8%średnie ogólne i aż 68,4% poniżej średniego. Współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym w 2005 roku wynosił 23,9% podczas gdy osób sprawnych wynosił 74,3%; natomiast wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi 18,6% podczas gdy u osób sprawnych wynosił 60,7%. Jednocześnie najwyższa aktywność zawodowa u osób niepełnosprawnych odnotowywana jest w przypadku osób z wykształceniem wyższym. (dane GUS BAEL III kwartał 2005 w: Rynek pracy osób niepełnosprawnych 2005, MPiPS)

   W województwie lubelskim jest najwyższy udział osób niepełnosprawnych w skali kraju, na 100 osób ludności w wieku 15 lat i więcej wynosi 19,4%, podczas gdy wskaźnik ogólny w Polsce wynosi 13, 4% (GUS BAEL w: Rynek pracy osób niepełnosprawnych 2005, MPiPS). Na koniec grudnia 2006 roku w powiatowych urzędach pracy województwa lubelskiego zarejestrowane były 4.483 osoby niepełnosprawne (w tym 41,4% kobiet). W odniesieniu do ogólnej liczby bezrobotnych, grupa ta wynosiła 3,2%. Liczba ta obejmowała 2.912 osoby bezrobotne (43,4% kobiet) oraz 1.571 osób poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu (RPD 2007, WUP).

   Grupę tą można przeanalizować pod kątem czynników takich jak czas oczekiwania na pracę, poziom wykształcenia a także częstości korzystania przez te osoby z usług z poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej (RPD 2007, WUP)

   Najliczniejszą grupę wśród zarejestrowanych osób niepełnosprawnych w województwie jak również w całej populacji bezrobotnych, stanowiły osoby długotrwale bezrobotne (pozostające bez pracy powyżej 12 miesięcy) - 52,5%. Pod względem wykształcenia podobnie jak w-w opisanej skali kraju najmniej liczną grupę osób stanowiły osoby z wykształceniem wyższym - 3,9%, średnim ogólnokształcącym - 7,2%, natomiast najliczniejszą grupę stanowiły osoby legitymujące się wykształceniem gimnazjalnym i poniżej - 36,3% oraz zasadniczym zawodowym - 32,4%. Bardzo interesujące dane dotyczą korzystania z usług, z poradnictwa zawodowego skorzystało w ramach porady indywidualnej 560 osób, porady grupowej 229; badaniami testowymi objęto jedynie 18 osób niepełnosprawnych; z informacji zawodowej (tylko w ramach porady grupowej) skorzystało 101 osób (Sprawozdania statystyczne MGiPS i WUP w Lublinie, Informacja o bezrobociu w grudniu 2006 r. MGiPS, Departament Rynku Pracy - Warszawa styczeń 2007 r. w: RPD 2007 WUP).

   Ponadto na szkolenia skierowano 313 spośród zarejestrowanych osób niepełnosprawnych, z czego 62 osoby podjęły prace w trakcie, lub po ukończeniu szkolenia. W grudniu 2006 zarejestrowano ogółem 4.295 ofert pracy, z tego jedynie 100 dla osób niepełnosprawnych 2,3% (Sprawozdania statystyczne MGiPS i WUP w Lublinie, w: RPD 2007 WUP).

Materiały Źródłowe:

Agnieszka Chmielewska - psycholog

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 22.10.2020r.
Stronę odwiedzono 19846744, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON