Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Bezrobocie młodzieży

   Bezrobocie wśród absolwentów jest istotnym problemem społecznym. Duży poziom bezrobocia wśród młodzieży wynika z niedostatecznego popytu na pracę, po części z niedostosowania struktury i treści kształcenia do potrzeb rynku pracy.

   Bezrobocie można określić jako proces społeczno-ekonomiczny i kulturowy o charakterze zewnętrznym i wewnętrznym, oddziaływującym na warunki życia, potrzeby i aspiracje bezrobotnych, ich rodzin i całych społeczności, powodujący znaczne zmiany, zwłaszcza o charakterze negatywnym, w różnych sferach życia bezrobotnych oraz ich środowisk.

   Przyczyny bezrobocia wśród młodzieży są różne. Wyróżnia się przyczyny zarówno obiektywne, jak i subiektywne.
Wśród przyczyn obiektywnych wymienia się:

   Przyczyny subiektywne to m.in. słaba aktywność w poszukiwaniu pracy, niska motywacja do podjęcia pracy przez młodzież oraz rozbieżność oczekiwań pracodawców i absolwentów co do charakteru pracy i wynagrodzenia.
   Długotrwałe bezrobocie wśród młodzieży niesie ze sobą wiele negatywnych skutków. Brak stałego zatrudnienia skłania do poszukiwania łatwych i nielegalnych źródeł dochodów. Brak środków finansowych na zaspokojenie bieżących potrzeb prowadzi do kradzieży, przestępczości. Generalnie problem bezrobocia bezpośrednio wiąże się z problemem patologii społecznych. Dlatego bardzo ważne jest doradztwo zawodowe już na etapie wczesnoszkolnym.

Źródło:
A. Szepelska, Poradnictwo zawodowe dla młodzieży a bezrobocie, (w:) Doradca zawodowy, nr 3/2007, s. 25-26.

Anna Kur - Doradca zawodowy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 22.10.2020r.
Stronę odwiedzono 19846766, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON