Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej miasta a niepełnosprawność (cz. I.)

    Rozważania nad siecią bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych w publicznej przestrzeni miasta jest tematem poruszającym kwestię barier architektonicznych, ale przede wszystkim poczucia bezpieczeństwa. Organizacja bezpieczeństwa jest to proces niełatwy oraz długotrwały, związany z budową dróg i systemów instytucjonalnych oraz pozainstytucjonalnych. Wymaga to dysputy dotyczącej relacji miedzy instytucjami na poziomie przepisów kontroli ich wykonawstwa, kooperacji na poziomie zarządzania przestrzenią zurbanizowaną.

   Gwarantem bezpieczeństwa jest kilka czynników, do których należą głównie: normy obejmujące regulacje życia codziennego wchodzące w sferę zwyczaju i obyczaju (specyficzne dla kraju, regionu, subregionu, oraz małych lokalnych społeczności); system zabezpieczeń o charakterze zdrowotnym, socjalnym, który jest gwarantem egzystowania w wymiarze zdrowia fizycznego, społecznego oraz psychicznego, ale też poczucie bezpieczeństwa osobistego jednostki.

Lokalna społeczność

   Społeczność lokalna to jedna z wielu "form przestrzenno-demograficznych, z jednej strony właściwa życiu wiejskiemu, z drugiej wielkomiejskiemu... może być właściwościami wielkich złożonych zbiorowości" (K. Frysztacki, 19997, s.39). Na tej podstawie można wyprowadzić stwierdzenie, że dotyczy to także osiedli i dzielnic miejskich, gdzie na każdym poziomie istnieją zjawiska charakterystyczne dla lokalnych społeczności.
R. Park wyróżnia dwa powiązane ze sobą integralnie wymiary lokalne:

   -- grupy mieszkańców rozwijających oraz dysponujących danymi warunkami materialnymi na ograniczonym terytorium;
- kluczowe dla społeczności pewne całości społeczne - podejmowane są w nich codzienne czynności zaspokajające potrzeby grup i jednostek; cechy społeczno - kulturowe łączące mieszkańców zaznaczają się ich uczestnictwem w życiu zbiorowości (K. Frysztacki, 1997, s.39-40).

   Społeczność lokalna jest siecią osobistych powiązań, kontaktów, tradycji oraz wzorców zachowania, które wykształciły się na konkretnym obszarze i sytuacji społeczno-gospodarczej. Jest to nie tyle terytorium i sieć instytucji, ale również specyficzny przekaz międzypokoleniowy z obowiązującymi w danej społeczności normami, z równoczesną świadomością odrębności i chęci współdziałania. Tyczy się to także grup osób niepełnosprawnych i wypracowanych w tych społecznościach form wspierania i zachęcania do współuczestnictwa w życiu lokalnej społeczności.

Źródło:


Jadwiga Mazur. Niepełnosprawność a bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej miasta. W:red. Jerzy Rottermund .Wybrane aspekty pracy z niepełnosprawnymi. Kraków 2006.

Beata Warszawa - Specjalista ds. rozwoju zawodowego

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 28.10.2020r.
Stronę odwiedzono 19856876, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON