Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Kryzys młodzieńczy jako proces

   Kryzys młodzieńczy przypadający na okres dorastania jest procesem kilkuetapowym i wyróżnia się w jego przebiegu 3 fazy. W niniejszym tekście chciałabym skoncentrować się omówieniem pierwszej jego fazy.

    Pierwsza faza wiąże się z wystąpieniem niezgodności i rozpatrywanie kryzysu osobowościowego zachodzi na płaszczyźnie intrapsychicznej. Jest to związane z faktem, że dorastająca młodzież o wiele silniej przeżywa w tym okresie konflikty wewnętrzne niż realne opozycje czy różnice. Przeżywane niezgodności można scharakteryzować w postaci:

1) Niezgodności między dotychczasowymi celami życiowymi a aktualnymi możliwościami jednostki. Rozwój poznawczy jednostki i pogłębiona świadomość swoich umiejętności i wiedzy, jaką się dysponuje sprawia, że dotychczasowe cele są zbyt konkretne i niewystarczające, a potencjalne z kolei pozostają jeszcze wciąż mgliste i raczej nieosiągalne na tym poziomie rozwoju.
2) Opozycji tożsamościowych, które dotyczą sprzecznych oczekiwań wobec jednostki, która funkcjonuje w różnych grupach społecznych. Zmianom ulega też aktualny obraz siebie, jednostka modyfikuje, bowiem wiedzę o sobie pod wpływem nowych aktywności, w jakie się angażuje. Zauważa również opozycję w obszarze zarówno cech charakteru jak i wyglądu zewnętrznego między ja realnym i idealnym, wyobrażeniem o sobie a tym jak jest postrzegana przez otoczenie.
3) Odrzucania wartości i norm postępowania wyznawanych przez osoby znaczące. Konflikt między dorastającymi i dorosłymi nabiera na sile tym bardziej, jak otoczenie ogranicza potrzebę autonomii i samodzielności młodego człowieka.
4) Sytuacji społecznych i indywidualnych gdzie, jednostka doświadcza frustracji związanych z brakiem realizacji pożądanych prze nią celów. Może to być niezdana matura, niepowodzenie w kontaktach intymnych.

   Brak harmonii między teraźniejszością i przyszłością objawia się u dorastających w odczuwaniu swoistego dyskomfortu psychicznego "wskazującego na to, że dotychczasowy styl i poziom funkcjonowania stał się nieodpowiedni, niewystarczający wobec nowych sytuacji i wymagań stawianych przez życie" (Oleszkowicz, 1995, s.82).
Do niespecyficznych przeżyć tego stanu zalicza się odczuwanie przez dorastających labilności nastroju i występowanie emocji negatywnych w postaci lęku, gniewu czy smutku. Wśród specyficznych przeżyć dla tego okresu na uwagę zasługuje poczucie dezorientacji w relacjach interpersonalnych, nietrwałość obecnie zajmowanego miejsca i roli w świecie, trudności w określeniu, kim się jest. Intensywność tych przeżyć i częstotliwość jest o wiele wyższa niż we wcześniejszych okresach rozwoju. Początkowo odczucia dorastających są zabarwione negatywnymi emocjami beznadziejności i pesymizmu, ale wraz z odzyskaniem orientacji w sytuacji pojawiają się pozytywne emocje związane z ciekawością, zadowoleniem z siebie czy ogólną fascynacją. Szczegółowa charakterystyka trudności związanych z dyskomfortem psychicznym okresu adolescencji odnosi się do poszczególnych sfer funkcjonowania jednostki. Najintensywniej dyskomfort odczuwany jest przez dorastających w sferze kontaktów intymno-erotycznych, związanych z przeżyciem pierwszej miłości czy też ogólnie relacjami z partnerem. Podobnie jest ze sferą towarzyską, rodzinna czy tez zawodową, gdzie jednostka funkcjonuje w różnych grupach społecznych. Szczególnie w tej ostatniej sytuacje związane z nauką czy pracą kształtują w jednostce stosunek do stawianych przed nią zadań, sposobów ich rozwiązywania, także uczą jak pokonywać frustracje wynikające z doznawanych porażek. Sfera prywatna zawiera stosunek do siebie, dotyczy trudności integracji informacji o sobie. Natomiast sfera kosmiczna jest związana z etapami kształtowania się potrzeby sensu życia i obejmuje ogólnie stosunek młodego człowiek do świata. W obrębie wymienionych wyżej sfer dochodzi do różnych niezgodności, które jednak wpisane są w istotę rozwoju okresu dorastania. Jednakże przebieg kryzysu może być modyfikowany przez indywidualne doświadczenia w zakresie tych sfer, co kładzie nacisk na indywidualną sytuację życiową jednostki.

Żródło:
Oleszkowicz A.(1995). Kryzys młodzieńczy - istota i przebieg. Prace Psychologiczne XLI. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Agnieszka Chmielewska - Psycholog

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 22.10.2020r.
Stronę odwiedzono 19846763, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON