Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Słyszę, widzę, robię - zapamiętuję

   Aby efektywnie przygotować się do podjęcia aktywności zawodowej, często niezbędne jest przeszkolenie, dokształcenie lub przeuczenie do branży, w której chce się podjąć zatrudnienie. Warto zapoznać się więc z prawidłowościami funkcjonowania ludzkiego umysłu, aby efektywniej podejść do procesu nauki.
"Credo uczącego się" zaproponowane przez autora brzmi:

Gdy usłyszę, zapomnę.
Gdy usłyszę i zobaczę, zapamiętam.
Gdy usłyszę, zobaczę i porozmawiam, zrozumiem.
Gdy usłyszę, zobaczę, porozmawiam i zrobię, zdobywam sprawność i wiedzę.
Gdy uczę innych, dochodzę do mistrzostwa.

   Zgodnie z tymi zasadami, zaproponowanymi w pierwotnej formie przez Konfucjusza, a poszerzonymi przez Mela Silbermana możemy podsumować, iż najbardziej efektywną techniką uczenia się jest tak, która z największym zakresie absorbuje nasza uwagę i procesy myślowe. Uczenie innych wymaga bowiem dobrej znajomości tematu, ale przede wszystkim rozumienia przekazywanych treści. Zapamiętujemy jedynie około 5% usłyszanych informacji. Aby jeszcze efektywniej zapamiętywać nowe informacje warto:

   Działanie ludzkiego mózgu można porównać z działaniem komputera. Aby komputer mógł wykonać jakąś operację, trzeba go najpierw włączyć. Podobnie jest z naszym mózgiem, pozostaje on "wyłączony", dopóki uczenie się pozostaje procesem pasywnym. Nasz mózg wymaga powiązania informacji, które do niego docierają, z tym, co już wiemy i z naszym sposobem myślenia.. Gdy uczenie się jest pasywne, mózg nie tworzy połączeń, które pozwalałyby zrobić z informacji użytek za pomocą "oprogramowania", jakim jest nasz umysł. Gdy myślenie jest pasywne, mózg nie zapisuje w swoich zasobach tego, co zostało mu przedstawione. Aby mógł informacje zapamiętać, przechować na dłużej potrzebne jest ich przetworzenie np. wyjaśnienie ich komuś innemu. Rzeczywiste przyswajanie wiedzy nie polega na uczeniu się na pamięć. Większość tego, co opanowujemy drogą pamięciową, ulega po jakimś czasie zapomnieniu. Aby nastąpiło przeniesienie informacji do pamięci długotrwałej należy zintegrować uzyskane informacje w spójną i znaczącą całość. Bez dyskusji zadawania pytań i praktycznego wykorzystania poznanych informacji uczenie się jest pozorne. Co więcej, uczenie się nie jest jednorazowym zdarzeniem, lecz przebiega falowo. By nastąpiło gruntowne zagadnienie jakiegoś zagadnienia, często potrzebne jest jego kilkakrotne przemyślenie, a także zróżnicowanie ujęcie materiału. Ważny jest również sposób przekazywania wiedzy. Kiedy są one podawane w gotowej, spreparowanej formie nie wymagają przepracowania i dużego zaangażowania umysłowego. Natomiast, gdy uczenie się jest aktywne, osoba sama poszukuje sposobów, które pozwolą na wykonanie określonego zadania.

Żródło:
Silberman M. (2006) Metody aktywizujące w szkoleniach. Wyd. Oficyna Ekonomiczna Wolters Kliwer Polska

Agnieszka Kowalik - Sekretarz Projektu

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 28.10.2020r.
Stronę odwiedzono 19856888, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON