Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Holandia

   Instytucją odpowiedzialną w Holandii za realizację polityki zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest Urząd Zatrudnienia. Charakterystyczną cechą tej instytucji jest korzystanie z usług zewnętrznych, prywatnych firm, co pozwala dostosowanie doradztwa i pośrednictwa zawodowego do indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych.

   W systemie prawnym Holandii nie występuje pojęcie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność. Konstytucja zakazuje wszelkiej dyskryminacji, nie wymieniając niepełnosprawności jako osobnej przyczyny.

   Najnowsze prawo (Ustawa o Rehabilitacji) upoważnia ministra pracy i polityki społecznej do wprowadzenia kwot zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jakkolwiek nie jest to zobowiązujące. System kwotowy nie został dotychczas wprowadzony.

   Polityka zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Holandii realizowana jest zarówno w ramach ogólnych instrumentów rynku pracy, skierowanych do wszystkich bezrobotnych i poszukujących pracy, jak i w ramach działań skierowanych wyłącznie do osób niepełnosprawnych.

   Cechą charakterystyczną rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w Holandii jest rozbudowany system zatrudnienia chronionego.

   Do zapewnienia zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładach pracy chronionej zobowiązane są samorządy lokalne. Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne mogą otrzymać dotacje związane z kosztami rehabilitacji, zmianami bądź dostosowaniem miejsc pracy, obniżonym stopniem wydajności, szkoleniami zawodowymi.

    Wśród instrumentów wspomagania zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy wymienia się: zwrot kosztów szkolenia zawodowego, refundację wynagrodzenia, dodatki transportowe, asystę osobistą.

   Osoby niepełnosprawne rozpoczynające działalność gospodarczą mogą otrzymać dotacje i kredyty. Ciekawym rozwiązaniem jest talon umożliwiający pokrycie różnorodnych kosztów reintegracji, w tym szkolenia i rehabilitacji zawodowej.

Żródło:
www.niepełnosprawni.pl

Jóźwicki Ireneusz - pośrednik pracy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 28.10.2020r.
Stronę odwiedzono 19856834, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON