Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych - czynniki, bariery.

   Zgodnie ze Słownikiem języka polskiego PWN aktywność to "skłonność, zdolność do intensywnego działania, do podejmowania inicjatywy, czynny udział w czymś." Definicja ta ukazuje pewien charakter aktywności, która jest rozumiana jako proces, przejaw pewnej dynamiki zjawisk zarówno w sensie materialnym jak i organicznym. Aktywność zawodowa natomiast, oznacza wykonywanie lub gotowość do wykonywania pracy w zamian za wynagrodzenie lub inną formę środków utrzymania.

   Aktywność osób niepełnosprawnych przejawia się w różnych formach: twórczości artystycznej, sporcie, działalności społecznej. Bez wątpienia jednak najwyższy poziom aktywności stanowi praca zawodowa - stała, na możliwie wysokim poziomie kompetencji i intensywności. Usuwanie wszelkich barier i wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych ma służyć poszerzaniu zakresu i poziomu tej aktywności.

   Aktywność, szczególnie w sferze zawodowej, przeciwdziała marginalizacji, patologii, izolacji i wykluczeniu społecznemu, czyli zjawiskom sprzecznym z prawidłowym rozwojem i działaniem w zespołach z innymi ludźmi. W przypadku osób niepełnosprawnych jest najkrótsza drogą do integracji społecznej i zawodowej. Aktywność zawodowa jest więc wartością ważną nie tylko dla jednostki, ale i dla całego społeczeństwa.

   Na niski stopień aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych wpływają przede wszystkim bariery psychologiczne, mentalne oraz prawne. Bariery psychologiczne obejmują trudności związane z zaakceptowaniem własnej sytuacji związanej z posiadaną niepełnosprawnością. Wiążą się z silnymi emocjami, które utrudniają rzeczowe spojrzenie na sytuację oraz blokują podejmowanie właściwych działań. Mogą one polegać także na braku wiary w poprawę obecnej sytuacji życiowej lub nieufności wobec otoczenia. Stan ten często łączy się także z załamaniem, utratą nadziei i rezygnacją. Bariery mentalne związane są z negatywnymi reakcjami i postawami otoczenia społecznego osób niepełnosprawnych. Reakcje te to okazywana niechęć, wrogość, projekcja, dyskryminacja oraz obojętność sprawnej części społeczeństwa wobec problemów osób niepełnosprawnych. W konsekwencji bariery te prowadzą do izolacji oraz stanowią główna przyczynę marginalizacji, spowolnienia procesu integracji społecznej, a tym samym aktywności społecznej. Bariery prawne występują w systemie prawnym. Przykładem takiej bariery jest delegitymizacja, oznaczająca negatywny, psychologiczny stosunek jednych ludzi wobec drugich. Bariery te mogą zniechęcać do podjęcia jakichkolwiek działań w sferze aktywności zawodowej, np. poprzez wprowadzanie nadmiernych i szczegółowych przepisów, nakazów, zakazów oraz różnego rodzaju ograniczeń.

   Proces aktywizujący osoby do pracy zawodowej jest z reguły długotrwały, wymagający złożonych form działania zarówno w sferze struktur instytucjonalnych (np. w dziedzinie rehabilitacji, szkolnictwa), jak i w obszarze świadomości, postaw i zachowań poszczególnych jednostek lub grup.

Katarzyna Płoszaj - Doradca zawodowy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 22.10.2020r.
Stronę odwiedzono 19846651, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON