Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej miasta a niepełnosprawność (cz. III.)

Bezpieczeństwo publiczne

    E. Ochendowski definiuje bezpieczeństwo publiczne jako nienaruszalność życia, godności, wolności, majątku, porządku prawnego, a także podstawowych urządzeń państwa, a ponadto wspólnych dóbr. Bezpieczeństwo publiczne w przestrzeni miejskiej związane jest jednocześnie ze specyficzną sferą
"kultury przemocy", gdzie sam strach przed przestępczością stwarza sytuacje pełne ograniczeń wynikających z wyobrażeń dotyczących zagrożenia.

   W sytuacji niepełnosprawności jest to dodatkowa kwestia uwarunkowana wiktymizacją tych osób, kwestia narażenia na bycie ofiarą przestępstwa. Wystawienie na niebezpieczeństwo wynika często nie z powodu samej niepełnosprawności ile z barier przestrzennych utrudniających sprawne poruszanie się w sytuacji niebezpieczeństwa. Powoduje to powstania samoograniczeń niesprzyjających korzystaniu z przestrzeni miejskiej w danych porach dnia, co może spowodować obniżenie standardu życia oraz ograniczenia kontaktów i więzi.

   Ważny wpływ na poziom bezpieczeństwa w przestrzeni miejskiej ma kwestia anonimowości, szczególnie w osiedlach-blokowiskach. Widoczna staje się tam destrukcja więzi społecznych, pogłębiająca zamykanie się oraz izolację w prywatnych przestrzeniach. Sprzyja temu zjawisku słabnąca kontrola społeczna, a także anonimowość, której zazwyczaj towarzyszą izolacja i jej poczucie, zmniejszenie dopływu informacji o najbliższym otoczeniu, sytuacjach, zdarzeniach w nim występujących, co powoduje poczucie bezradności i niepewności. Prowadzi to zazwyczaj do przyjmowania postaw roszczeniowych wobec państwa w sferze ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, ale i do wyuczonej bezradności, nie tylko u osób niepełnosprawnych. W konsekwencji czego wzrasta obniżenie jakości życia tych osób oraz skutkuje ograniczeniami w korzystaniu z publicznej przestrzeni miejskiej.

   Znaczącą rolę w tym wypadku odgrywają także media, które mogą pełniąc swoją funkcję edukacyjną, nie tylko sprzyjać osobom niepełnosprawnym w ich funkcjonowaniu społecznym, ale także polepszać ich sytuację przez podejmowanie działań na rzecz zmiany stereotypów i wychodzenia niepełnosprawnych z izolacji oraz ich działaniu w życiu lokalnej społeczności.

Źródło:
Jadwiga Mazur. Niepełnosprawność a bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej miasta.
W:red. Jerzy Rottermund .Wybrane aspekty pracy z niepełnosprawnymi. Kraków 2006.

Beata Warszawa -Specjalista ds. rozwoju zawodowego

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 28.10.2020r.
Stronę odwiedzono 19856904, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON