Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

IRLANDIA - praca dla osób niepełnosprawnych

   Jakkolwiek w polityce zatrudniania osób niepełnosprawnych w Irlandii można obserwować stopniowe odejście od wyspecjalizowanych działań i traktowania niepełnosprawności w kategoriach medycznych, to wiele jest jeszcze programów i działań adresowanych wyłącznie do tej grupy osób.

   Ze względu na to, że Irlandia jest stosunkowo małym krajem, samorządy regionalne i lokalne mają ograniczoną rolę w polityce zatrudniania osób niepełnosprawnych. Wprowadzony w 1977 roku system kwotowy, który wymaga od pracodawców sektora publicznego 3-procentowego poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, nie przyniósł znaczących rezultatów.

   W ramach polityki zatrudnienia osoby bezrobotne i poszukujące pracy (w tym niepełnosprawni) mogą korzystać z bogatej oferty i usług programów. Wśród nich warto wymienić Program Zatrudniania we Wspólnocie polegającej na zatrudnianiu przez gminy, szkolenie zawodowe, program "Powrót do edukacji", ulgi podatkowe dla pracodawców zatrudniających bezrobotnych, bądź dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Instrumenty polityki zatrudnienia skierowane specjalnie do osób niepełnosprawnych są w Irlandii jasno określone. Rozróżnia się zatrudnienie na otwartym rynku pracy, zatrudnienie wspomagane i chronione, pracę wspomaganą, chronioną i rehabilitacyjną.

   Pojęcie zatrudnienia wiąże się ściśle z umową o pracę, wynagrodzeniem, opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne. Praca nie oznacza kontraktu, może (ale nie musi) wiązać się z wynagrodzeniem i nie jest regulowana kodeksem pracy. Tak zdefiniowane pojęcie pracy odnosi się więc do jej terapeutycznej, rehabilitacyjnej i szkoleniowej funkcji.

   Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z wielu programów poradnictwa zawodowego, szkolenia, nauki zawodu, przekwalifikowania. Zatrudnienie wspomagane jest ważnym elementem polityki rynku pracy skierowanym do osób niepełnosprawnych. Specjalne wsparcie finansowe przewidziane jest dla osób głuchoniemych i niewidomych, które poszukują zatrudnienia.

   Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne mogą uzyskać refundację części kosztów wynagrodzenia, dotacje na przystosowanie miejsca pracy, szkolenia oraz ulgi podatkowe.

Żródło:
www.niepełnosprawni.pl

Jóźwicki Ireneusz - pośrednik pracy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 22.10.2020r.
Stronę odwiedzono 19846690, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON