Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Poczucie własnej wartości.

   Poczucie własnej wartości to subiektywna ocena siebie, swoich potencjalnych możliwości; to przeżywanie samego siebie, dawanie sobie prawa do istnienia w świecie, wyrażanie swojej osobowości w pełni, bez ograniczeń. Obraz jaki widzimy w lustrze, jaki mamy w wyobraźni, to obraz kształtowany również przez otoczenie rodzinne. Negatywne zdania, jakie słyszeliśmy o sobie utrwalają się w naszej świadomości i sami zaczynamy myśleć w ten negatywny sposób. Utrwalone negatywne myślenie o sobie sprawia, że patrzymy przez pryzmat jakiejś wady nie dostrzegając swoich zalet.

   Praca nad poczuciem własnej wartości to odnajdywanie swoich mocnych stron, pokonywanie dawnych urazów emocjonalnych, planowanie i utrwalanie zmian w obrazie siebie.

   Do rozwoju poczucia własnej wartości potrzebne jest bezpieczeństwo, zaufanie, miłość i bliskie więzi z innymi ludźmi, odkrywanie swej unikalności i wyjątkowości. Ważnym krokiem w utrwalaniu budzącego się poczucia własnej wartości jest dostrzeganie różnych dobrych spraw, cech, wydarzeń. Po prostu pozytywne patrzenie na siebie i życie. Kiedy zaczynamy zwracać uwagę na to, co pozytywnego wydarzyło się nam w życiu wzrasta nasze poczucie własnej wartości. Kolejnym elementem pracy nad wzmacnianiem poczucia własnej wartości to utrwalenie sukcesów poprzez planowanie, stawianie drobnych, realistycznych celów.

   Ważną sprawą w radzeniu sobie ze stresami życia jest wysoka samoocena, samoakceptacja i pozytywny obraz samego siebie. Poczucie własnej wartości tworzy się pod wpływem informacji z otoczenia społecznego i samookreślenia własnej wartości. Owe poczucie pozostaje w ścisłym związku z przewidywaniem zakresu swoich możliwości, ponieważ rozpoczynając jakąkolwiek aktywność człowiek zawsze bierze pod uwagę własne możliwości. Jeśli ocena samego siebie jest adekwatna, podejmowane działania odpowiadają realnym możliwościom jednostki. Lekko podwyższony poziom samooceny niesie dla jednostki korzyści: redukuje lęk, niepokój, pozwala człowiekowi formułować ambitne cele i podejmować trudne zadania. Zaniżona samoocena jest natomiast zjawiskiem niekorzystnym. Wyraża się w uporczywym ustalaniu aspiracji poniżej poziomu osiągnięć, a objawia się niską odpornością na sytuację stresu. Osoby z niskim poczuciem własnej wartości nie wykorzystują szans na osiągnięcie sukcesów tam, gdzie jest to możliwe, ponieważ boją się spróbować, wycofują się, z góry skazując na przegraną.

   Czym właściwie jest kierowanie własnym sobą? Czy jesteśmy tylko aktorami na deskach teatru wystawiającego sztukę życia? Czy może reżyserujemy własny spektakl? Czy można nauczyć się samodzielności, kierowania samym sobą, stawiania realistycznych celów? Prof. Tadeusz Tomaszewski zawsze podkreślał, że działanie jest wypadkową wartości i możliwości. Przekładając tę ideę na rozważany przez nas problem, można powiedzieć tak: aby człowiek, który nie potrafi kierować samym sobą, zaczął to efektywnie robić, musi tego chcieć i mieć szansę na skuteczne działanie. W kształtowaniu poczucia własnej wartości, które zaczyna prowadzić nasz okręt w określonym kierunku, znaczącą rolę mają samoświadomość i samokontrola, a także uczenie się przez warunkowanie. Trafnie oddał to Frank Outlaw: "Uważaj na swoje myśli, stają się słowami. Uważaj na swoje słowa, stają się czynami. Uważaj na swoje czyny, stają się nawykami. Uważaj na swoje nawyki, stają się charakterem. Uważaj na swój charakter, on staje się Twoim losem".

Katarzyna Płoszaj - Doradca zawodowy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 28.10.2020r.
Stronę odwiedzono 19856791, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON