Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Rodzaje pułapek powstających przy ocenie kandydata w odniesieniu do rozmowy kwalifikacyjnej

   Sytuacja przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej jest przykładem rzeczywistości, w której ocena kandydata na dane stanowisko pracy, dokonana przez rekrutera, może ulec zafałszowaniu i zniekształceniu. Przyczyną tej sytuacji są m. in. emocje powstające u odbiorcy w kontakcie z kandydatem oraz oddziaływanie nieświadomych mechanizmów. Sprawia to, że obiektywne spostrzeganie danej osoby ulega zniekształceniu. Poniżej zostaną przedstawione najczęstsze efekty, którym może ulec przeprowadzający rozmowę przy ocenie adekwatności kandydata do stanowiska pracy:

1. Pierwsze wrażenie - oznacza pierwszą reakcję, zwykle nieświadomą, pierwsze ustosunkowanie do osoby, pierwszą wartościującą osobę ocenę, która powstaje w kontakcie z osobą nowo poznaną. Efekt pierwszego wrażenia jest bardzo często informacją diagnostyczną. Jeżeli dalsza rozmowa z osobą, zwłaszcza po pewnym czasie, nie zmienia pierwszego wrażenia, jest to ważna informacja, jak osoba jest odbierana przez innych ludzi. Szczególnie przydatne jest to w odniesieniu do kandydatów na stanowiska pracy wymagające nieustannego kontaktu z klientem, np. sprzedawca, przedstawiciel handlowy,
2. Efekt podobieństwa - oznacza niebezpieczeństwo przypisywania kandydatowi cech właściwych osobie, którą kandydat nam przypomina, nawet cech właściwych nam samym (np. osobowościowych); cechy te mogą mieć charakter pozytywny lub negatywny,
3. Efekt aureoli - polega na generalizowaniu dostrzeżonych u kandydata zarówno cech pozytywnych, jak i negatywnych. Np. jeżeli jakąś cechę danej osoby postrzegamy jako pozytywną, skłonni jesteśmy do przypisywania tej osobie innych cech pozytywnych, zgodnych z naszym systemem wartości (efekt anielski). Analogicznie, w sytuacji zauważenia cechy negatywnej - skłonni jesteśmy do przypisywania osobie innych negatywnych cech (efekt diabelski). Powstawaniu efektu anielskiego sprzyja wygląd fizyczny, uroda kandydata, zaś jej brak lub drażniące gesty i zachowania kandydata sprzyja powstawaniu efektu diabelskiego. Mechanizm ten działa podświadomie, trudno go kontrolować, analizowany na chłodno wydaje się absurdalny. Jako przykład jego oddziaływania można podać kampanię wyborczą. Zwiększeniu poparcia dla danego kandydata sprzyja jego perfekcyjny wygląd, umiejętnie wykorzystana wiedza z zakresu komunikacji niewerbalnej, co sprawia, że kandydatowi przypisuje się inne pozytywne cechy: inteligencję, wiedzę, uczciwość. Kandydaci mniej atrakcyjni fizycznie zazwyczaj uzyskują mniejsze poparcie.
4. Selektywne słuchanie - polega na wyłapywaniu z wypowiedzi rozmówcy danych potwierdzających nasze założenia. Przy kandydacie "złym" oznacza to tendencję do wyłapywania i zapamiętywania pomyłek, błędów i niedociągnięć; przy kandydacie "dobrym" tendencję do skupiania się na jego osiągnięciach i sukcesach, z pominięciem słabych stron.
5. Samospełniająca się przepowiednia - oznacza przypisanie kandydatowi etykietki na podstawie wstępnej oceny jego osoby, np. na rozmowie kwalifikacyjnej przypisanie kandydatowi do pracy etykietki "dobrego fachowca przejawiającego trudności w kontaktach interpersonalnych", a następnie przedstawienie innym pracownikom swojej opinii o kandydacie, może spowodować powstanie u innych uprzedzeń wobec tejże osoby ze strony współpracowników, a w efekcie omijanie go. Inaczej mówiąc: fałszywa definicja osoby, sytuacji może stać się prawdą w wyniku działań podjętych na bazie nieprawdziwych założeń.
6. Efekt pierwszeństwa i efekt świeżości - w odniesieniu do rozmowy kwalifikacyjnej efekt pierwszeństwa oznacza lepsze zapamiętywanie danych prezentowanych na początku; na ich podstawie budowane są osądy i poszukiwane informacje zgodne z nimi. Efekt pierwszeństwa jest jakby kontynuacją i wzmocnieniem pierwszego wrażenia. Analogicznie efekt świeżości, w odniesieniu do rozmowy kwalifikacyjnej, oznacza lepsze zapamiętywanie danych prezentowanych na zakończeniu rozmowy lub wobec ostatnich "przesłuchiwanych" kandydatów. Najsłabiej pamiętane są zazwyczaj treści przekazywane w środku rozmowy lub kandydaci ze środka grupy, stąd w procesie rekrutacji szczególną uwagę zwrócić należy na te właśnie osoby.

Żródło:
Wywiad psychologiczny. Wywiad w różnych kontekstach psychologicznych (2005), Red. Katarzyna Stemplewska - Żakowicz, Krzysztof Krejtz, Warszawa, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Monika Kieżun - psycholog

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 28.10.2020r.
Stronę odwiedzono 19856845, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON