Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Badania specjalistyczne na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

   Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, na wniosek osoby zainteresowanej wydają powiatowe lub wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwe dla miejsca zamieszkania danej osoby.

   W przypadku gdy przedstawiona przez osobę zainteresowaną dokumentacja medyczna jest niewystarczająca do pełnej oceny stanu zdrowia lekarz lub psycholog, członek wojewódzkiego zespołu lub powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności może wystawić skierowanie na badania z zakresu:

Dotyczy to badań w zakresie:

   Badania przeprowadzane są, na będącym w posiadaniu wojewódzkiego zespołu sprzęcie medycznym, przez uprawnione osoby lub lekarzy.

   Powiatowe zespoły przekazują skierowanie na badanie do wojewódzkiego zespołu w terminie 3 dni od jego sporządzenia. Osoba zainteresowana lub jej przedstawiciel ustawowy zostaje powiadomiony na piśmie o terminie badania przez wojewódzki zespół, nie później niż na 10 dni przed jego przeprowadzeniem.

    Jeżeli z ważnych przyczyn lub zdarzeń losowych osoba skierowana na badania nie może się na nie stawić, w ciągu 7 dni nieobecność może zostać usprawiedliwiona i wyznaczony nowy termin badania.

   Wyniki badań są przesyłane do zespołu, którego lekarz lub psycholog wystawił skierowanie w terminie do 3 dni roboczych od daty ich wystawienia.

Żródło:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. Nr 250 poz.1875).
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. (Dz.U. Nr 123, poz.776 z późniejszymi zmianami.)

Magdalena Budzyńska - specjalista ds. rehabilitacji zawodowej, niepełnosprawni

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 28.10.2020r.
Stronę odwiedzono 19856899, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON