Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Nagrody i wyróżnienia, cz. 1

   Najstarszym i najskuteczniejszym sposobem motywowania każdego pracownika do większego wysiłku i zaangażowania w realizowane zadanie jest jego odpowiednie wynagrodzenie. Pracodawcy przysługuje prawo motywowania pracownika za pomocą systemu nagród bądź jego dyscyplinowanie przy wykorzystaniu systemu kar. I tak, jak kary są uregulowane szerzej w przepisach Kodeksu pracy, tak nagrodom i wyróżnieniom Kodeks pracy poświęca lakoniczne zapisy.

Kij z marchewką
   Nie oznacza to jednak, że sprawy te nie są i nie mogą być w zakładzie pracy uregulowane w ogóle. Nie regulując tych kwestii w przepisach powszechnie obowiązujących, ustawodawca pozostawił swobodę zapisów dotyczących nagród i wyróżnień samym pracodawcom, którzy są w stanie najlepiej dopasować system obowiązujący w ich zakładzie do potrzeb wynikających ze specyfiki produkcji czy specyfiki organizacji pracy.

   Dlatego najczęściej regulacja wyróżnień i nagród odbywa się przez odpowiednie zapisy zawarte w regulaminach pracy i regulaminach wynagradzania. Nie oznacza to jednak, że kryteria ustalone przez regulamin mogą być kształtowane w sposób dowolny. Oczywisty jest fakt, iż uregulowania regulaminowe nie mogą pozostawać w sprzeczności z powszechnie obowiązującymi w tej mierze przepisami prawa, a w szczególności uregulowaniami Kodeksu pracy.

Za co nagrodzić pracownika?
   Kodeks pracy w art. 105 wyraźnie wskazuje, że nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane jedynie za: wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy zmierzające do podniesienia jej wydajności oraz jakości. Jak widać wyraźnie, nagrody nie mogą więc być przyznawane za dowolne postępowanie pracowników, a jedynie za postępowania spełniające określone powyżej kryteria. W tych granicach pracodawca w sposób swobodny określa zasady udzielania nagród i wyróżnień. Kryteria określone przez ustawodawcę są jednak na tyle nieostre, że każdy pracodawca może je dostosować do potrzeb swojego zakładu pracy i specyfiki jego produkcji.

   Określanie systemu nagradzania w regulaminie pracy czy w regulaminie wynagradzania nie jest obowiązkiem pracodawcy. Wprowadzenie takich zapisów wynikać może z obowiązującego w danej branży zwyczaju, kanonu dobrze przygotowanego regulaminu.

   Nie zmienia to jednak faktu, że nagrody i wyróżnienia mogą być uregulowane w innym akcie obowiązującym w zakładzie pracy. Jednak pracodawca tworząc takie zapisy powinien uważać, aby nagrody nie zrównać z premią.

Źródło:
twoja firma.pl

Marcin Dula - pośrednik pracy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 28.10.2020r.
Stronę odwiedzono 19856903, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON