Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

W jaki sposób mogę odwołać się od niekorzystnej dla mnie decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odmawiającej mi prawa do renty socjalnej?

   Od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przysługuje odwołanie do sądu okręgowego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

   Odwołanie powinno zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, określenie i zwięzłe uzasadnienie zarzutów i wniosków oraz podpis ubezpieczonego albo jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.

   Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie miesiąca od dnia doręczenia jej odpisu na piśmie lub ustnie do protokołu.

   Decyzja dotycząca przyznania renty socjalnej opiera się na orzeczeniu lekarza orzecznika ZUS. Od tego orzeczenia przysługuje sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS. Zaznaczyć należy, że bez wykorzystania tej drogi nie jest możliwe skuteczne wniesienie odwołania do sądu.

   Istotne jest, iż ubezpieczony nie ma obowiązku uiszczania opłat sądowych oraz, że wydatki związane z czynnościami podejmowanymi w toku postępowania w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych ponosi Skarb Państwa.

Łukasz Regner - Prawnik 16.06.2006r.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2020r.
Stronę odwiedzono 19676435, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON