Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Kurs: pracownik ochrony mienia:

   "Szanowni Państwo!!!
Jestem zainteresowany kursem: pracownik ochrony mienia. Chciałbym jednak zapytać, jakie daje on uprawnienia, a także o to, jak wygląda program tego szkolenia? Dziękuję za odpowiedź."

   Programy interesującego Pana kursu opracowywane są zwykle w oparciu o wytyczne z załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 1998 roku w sprawie rodzajów dyplomów i świadectw wydawane przez szkoły i placówki oświatowe, które potwierdzają uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie ochrony osób i mienia.
   Szkolenie takie zwykle składa się z następujących modułów:

  1. ogólnoprawnego: dotyczącego zasad i obowiązków związanych z wykonywanym zawodem, prawa karnego, elementów prawa procesowego, prawa cywilnego oraz prawa pracy;
  2. psychologicznego: poświęconego przede wszystkim charakterowi spostrzegania, wpływu uczuć, teorii i praktyki zachowań agresywnych, stresu, a także - specyfiki zapamiętywania i budowy portretu pamięciowego;
  3. związanego ze sposobem udzielania pierwszej pomocy, metodami postępowania w sytuacjach zagrożenia ludzkiego życia i zdrowia;
  4. metod i etapów ataków (np. z użyciem broni palnej, gazów, materiałów wybuchowych);
  5. organizacji i sposobu pracy w zespole;
  6. sposobów i funkcjonowania ochrony mienia, gdzie szczególnie uwzględnia się specyfikę pracy w różnych rodzajach obiektów: bankowych, przemysłowych, mieszkalnych, itd.;
  7. różnych środków pomocniczych w zabezpieczaniu mienia, między innymi funkcjonowania różnego typu alarmów;
  8. zasad i technik korzystania z broni palnej
  9. elementów samoobrony.

   Jak widać - przedmioty, które przeprowadzane są podczas kursu mają charakter ściśle specjalistyczny. Dlatego też istnieją ograniczenia związane z selekcją kandydatów. Opracowane zostały specjalne wymogi. Aby uczestniczyć w kursie przygotowującym do uzyskania licencji I stopnia należy spełniać następujące wymogi: być obywatelem Rzeczpospolitej Polski, ukończyć 21 lat, mieć ukończoną szkołę podstawową, posiadać zdolność do czynności prawnych, posiadać zaświadczenie o niekaralności i mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej.
   Licencja I stopnia uprawnia do wykonywania zadań na stanowisku pracownika ochrony w obiektach podlegających obowiązkowej ochronie, przynależenia do specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych, wykonywania prac w zespołach konwojujących wartości pieniężne i inne, a także do nadzoru i kontroli pracy osób sprawujących ochronę nad obiektami, ale nieposiadających do tego specjalnych uprawnień.

Specjalista ds. rozwoju zawodowego
Dorota Zielińska-Dryl

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2020r.
Stronę odwiedzono 19702025, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON