Szanowni Państwo,

W dniu 17.08.2020r. Agencja Zatrudnienia nie pracuje!
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Pytanie: "Poszukuje informacji na temat pomocy finansowej dla osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym będących na rencie. Chcę się dowiedzieć, czy są jakieś dodatki dla takich osób i jakie są ewentualnie warunki do ich uzyskania"

Odpowiedź:
   W przypadku osoby z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pobierającej rentę istnieje możliwość występowania o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego przysługuje osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli zostaje uznana za osobę niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym, a jej niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 lat. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje bez względu na wysokość dochodu na członka rodziny. Wypłacany jest w wysokości (obecnie) 144 zł miesięcznie.
Ewentualnie może się Pan starać o przyznanie zasiłku stałego, jeżeli Pana dochód (netto) jest niższy niż kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej wynoszące obecnie 461 zł miesięcznie lub jeżeli jest niższy niż 316 zł miesięcznie stanowiące kryterium dochodowe osoby pozostającej w rodzinie. Jeżeli Pana dochód jest wyższy niż wskazane kwoty, zasiłek stały nie przysługuje.
Zasiłek stały ponadto nie przysługuje, jeżeli osoba pobiera rentę socjalną. Zasiłek stały wypłacany jest przez MOPR.
Istnieje ponadto możliwość wystąpienia o zasiłek okresowy lub celowy z MOPR. Nie są to jednak świadczenia obligatoryjne. Decyzja w sprawie przyznania jest decyzją uznaniową.
Są to wszystkie możliwe źródła uzyskania pomocy.
Pobieranie renty nie stoi na przeszkodzie temu, aby podjąć pracę zarobkową, podobnie jak podjęcie zatrudnienia nie powoduje automatycznego zawieszenia wypłacanej renty w wypadku, gdy Pana przychód nie przekroczy ustalonych granic.

Katarzyna Ostalecka- Prawnik 26.07.2006r.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 29.07.2020r.
Stronę odwiedzono 19515067, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON