Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Choroby zawodowe w Polsce: Raport Instytutu Medycyny Pracy

   Wiele osób narażonych jest na działanie szkodliwych czynników związanych z wykonywaną pracą, których duże natężenie wpływa na rozwój chorób zawodowych. Choroby zawodowe kojarzą się głównie z zawodami związanymi z ciężką produkcją i wydobyciem. Problemy ze zdrowiem mają też leśnicy, nauczyciele i pracownicy biurowi. Dotykają ich m.in. choroby zakaźne, narządu głosu, schorzenia kręgosłupa.
   Szczegółowe dane na temat chorób zawodowych zostały zebrane i opublikowane w Raporcie Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi. Raport opiera się na danych statystycznych z 2005 roku.
   Z dokumentu wynika, że choroby zawodowe prawie dwukrotnie częściej dotyczą mężczyzn niż kobiet. Najczęściej spotykane problemy zdrowotne to choroby narządu głosu (21% wszystkich chorób zawodowych), pylice płuc (20,7%) oraz choroby zakaźne i pasożytnicze (18,9%). 10,4% schorzeń stanowią ubytki słuchu, 5% choroby skóry, a na pozostałe 24% składają się inne, takie jak zespół wibracyjny, choroby opłucnej i osierdzia, czy przewlekłe choroby układu nerwowego. Struktura zapadalności na choroby zawodowe kształtuje się w zależności od płci. U mężczyzn dominują pylice płuc (31% ogółu chorób), uszkodzenie słuchu, choroby zakaźne i pasożytnicze (po ok. 16%). U kobiet 46% stanowią przewlekłe choroby narządu głosu, ponad 23% choroby pasożytnicze i w ok. 7% choroby skóry.
   Warte uwagi są dane dotyczące działów gospodarki cechujących się największą zapadalnością na choroby zawodowe. Na pierwszym miejscu listy znajduje się leśnictwo, które niesie ze sobą ryzyko chorób zakaźnych i pasożytniczych oraz zespołu wibracyjnego (dotyczy osób pracujących z maszynami). O prawie połowę mniejszą zapadalnością na choroby zawodowe charakteryzuje się górnictwo. Najczęściej spotykanymi chorobami są pylice płuc, w mniejszym stopniu zespół wibracyjny i ubytki słuchu. Kolejne pozycje listy zajmują rolnictwo i łowiectwo oraz produkcja metali. W obu gałęziach gospodarki wskaźnik zapadalności na choroby zawodowe jest podobny i blisko o połowę mniejszy niż w górnictwie. W produkcji metali najczęstsze są pylice płuc, ubytki słuchu i nowotwory złośliwe. W rolnictwie i łowiectwie choroby zakaźne i pasożytnicze oraz astma oskrzelowa.
   Dane demograficzne wskazują, że najwyższy współczynnik chorób zawodowych liczony na 100 tys. zatrudnionych jest w województwach Podlaskim (87,3), Lubelskim (82,1) i Śląskim (66,3).
   Przy tych niekorzystnie wyglądających dla regionu lubelskiego statystykach warto zwrócić uwagę na pocieszający jest fakt mówiący, że liczba osób dotkniętych chorobami zawodowymi systematycznie zmniejsza się. Dane z lat 1991-1998 wskazują na ponad 10 tys. Polaków cierpiących na choroby zawodowe, podczas, gdy w latach 2000-2005 liczba ta spadła z 7339 do 3249 osób. Wczesne wykrywanie i profilaktyka chorób zawodowych oraz nacisk na bezpieczeństwo i higienę pracy zdają się utrzymywać tendencję spadkową.
   Szczegółowy raport Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: http://www.imp.lodz.pl/

Marcin Młynarczyk - Doradca zawodowy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2020r.
Stronę odwiedzono 19707755, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON