Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Kwalifikacje zawodowe i kompetencje

   Na obraz zawodowy danej osoby składają się wiedza, umiejętności, doświadczenie i cechy osobowości, tworząc jej profesjonalny wizerunek. Zarówno nabyta wiedza jak i umiejętności mogą być wykorzystane w wykonywaniu różnych prac i na różnych stanowiskach, cechuje je uniwersalność. Jednocześnie trzeba przy tym pamiętać, że podstawowym warunkiem do wykonywania określonego zawodu są kwalifikacje zawodowe.

   "Kwalifikacje zawodowe to zakres i jakość przygotowania niezbędnego do wykonywania jakiegoś zawodu. Na wykształcenie zawodowe składają się następujące czynniki: poziom wykształcenia ogólnego, wiedza zawodowa, umiejętności zawodowe, a zwłaszcza stopień wprawy oraz umiejętność organizowania i usprawniania pracy, uzdolnienia i zainteresowanie zawodem" jak podaje W. Okoń w Słowniku Pedagogicznym (1975). Pojęcie "kwalifikacji" jest nierozerwalnie związane ze współczesnym rynkiem pracy. Zważywszy uwagę na fakt, że prawie każda oferta pracy zawiera wymagania kwalifikacyjne, jakich oczekuje pracodawca na danym stanowisku. Stąd ważna jest świadomość, że zarówno obecnie jak i w przyszłości starając się uzyskać zatrudnienie w jakimkolwiek obszarze zawodowym będziemy pytani o:

   Współcześnie gdy mówi się o rekrutacji pracowników, używa się obok "kwalifikacji" nowego wyrażenia - kompetencje. Można powiedzieć, że jest to pojęcie szersze i przez kompetencje rozumie się "wiedzę, umiejętności, uzdolnienia, style działania, osobowość, wyznawane zasady, zainteresowania i inne cechy, które używane i rozwijane w procesie pracy prowadzą do osiągania rezultatów zgodnych ze strategicznymi zamierzeniami przedsiębiorstwa "jak podaje Tomasz Rostowski w "Kompetencje jako jakość zarządzania zasobami ludzkimi". Jako kompetentną określa się osobę, która dzięki wysokim kwalifikacjom zawodowym, predyspozycjami związanymi z umiejętnością komunikacji i współdziałania, doświadczeniu i cechom osobowym bardzo dobrze wykonuje swoją pracę, niezależnie od zajmowanego stanowiska.

   Podsumowując, zauważamy, że ludzie posiadają wiele cennych umiejętności. Niektóre mogą zostać wykorzystane w kolejnej, podejmowanej przez nich pracy (jak na przykład umiejętności uniwersalne, nabyta wiedza czy wykształcenie). Umiejętności, których nie posiadamy, a które mogłyby zwiększyć szansę uzyskania danej pracy, można rozwijać poprzez odpowiednie szkolenia, kursy, praktyki, samokształcenie, itp.
   Sztuka dopasowania swych umiejętności do wymagań określonych w ofercie pracy (w czym może pomóc doradca zawodowy) i przekonania pracodawcy o możliwościach wykorzystania tych umiejętności na danym stanowisku może znacznie zwiększyć szansę na odniesienie sukcesu.

Agnieszka Chmielewska - Pośrednik pracy 01.06.2006 r.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20143999, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON