1 procent
zobacz >>>

Na czy polega kształcenie w szkołach integracyjnych?

   Dzieci i młodzież niepełnosprawna mogą kształcić się w placówkach ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych. Wybór typu szkoły jest uzależniony od wielu czynników, między innymi od sposobu funkcjonowania ucznia w społeczeństwie, od radzenia sobie z nauką, ale też od innych predyspozycji osobowych. Za decyzję o wyborze szkoły są odpowiedzialni rodzice albo prawni opiekunowie dzieci.
   Na czym polega funkcjonowanie szkół integracyjnych i specjalnych? Zwróćmy uwagę na podstawowe dane związane z ich organizacją oraz ze sprawami administracyjnymi.
   Szczegółowe zasady organizowania oddziałów integracyjnych i oddziałów specjalnych dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. Nr 61, poz. 624).
   W klasach integracyjnych liczba uczniów powinna wynosić około 15 - 20 dzieci, w tym od 3 do 5 osób z niepełnosprawnością. Z taką grupą pracuje, obok nauczyciela przedmiotu, nauczyciel wspomagający - posiadający zwykle specjalne przygotowanie pedagogiczne, lub osoba, która prowadzi zajęcia rewalidacyjne.
   W szkołach specjalnych liczba uczniów powinna wynosić odpowiednio:

   Aby dziecko zostało przyjęte do szkoły integracyjnej lub specjalnej - rodzice czy opiekunowie powinni udać się ze swoim wychowankiem do zespołu orzekającego, działającego w poradni psychologiczno - pedagogicznej lub do publicznej poradni specjalistycznej. Obie z wymienionych instytucji mogą wydać stosowne orzeczenie w sprawie potrzeby kształcenia specjalnego, indywidualnego, wspomagania przez dodatkowego pedagoga. Jednocześnie - organy te wydają dokumenty stwierdzające zasadność dostosowania treści i metod nauczania do indywidualnych możliwości ucznia.
Specjalista ds. rozwoju zawodowego
Dorota Zielińska - Dryl 01.06.2006r.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 15.11.2019r.
Stronę odwiedzono 18221992, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON