Szanowni Państwo,


rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Modlitwa dziecka niepełnosprawnego umysłowo.

   Upośledzenie umysłowe dotyka nie tylko sfery intelektualnej człowieka, ale swym zasięgiem ogarnia także sprawność motoryczną, emocje, wpływa na relacje społeczne. Nie da się go wyeliminować, trzeba więc pomóc osobie niepełnosprawnej umysłowo w przystosowaniu się do życia i funkcjonowaniu w społeczeństwie.
   W specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Mocarzewie grupa sióstr obejmuje swoją opieką dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, a także z upośledzeniami sprzężonymi. Wychowankowie ośrodka uczą się kontaktu i porozumiewania z otoczeniem w sposób werbalny i pozawerbalny, w miarę samodzielnie zaspokajać podstawowe potrzeby życiowe, uczestniczyć w różnych formach życia społecznego. Wychowankowie wykazują także naturalną skłonność do kontaktu modlitewnego z Bogiem.
   Aby dotrzeć do obrazu Boga u dziecka niepełnosprawnego umysłowo, szczególną uwagę zwrócić należy na występującą u tych dzieci zredukowaną zdolność do abstrakcji i konkretności myślenia. Wychowawca nie powinien więc tworzyć infantylnego, antropomorficznego obrazu Boga. Szczególną wrażliwość należy także zachować w przypadku dzieci z upośledzeniem umysłowym, gdzie mówienie o Bogu jako karzącym w piekle może powodować skutki traumatyczne. Ponieważ dzieci upośledzone umysłowo mają ograniczoną zdolność myślenia abstrakcyjnego, bardzo często ich postawa wobec modlitwy może być warunkowana przez całkiem przypadkowe, niezauważalne przez opiekuna wydarzenia.
   Wychowanie do modlitwy powinno się rozpocząć już w początkowym okresie życia dziecka. Bardzo ważną rolę odgrywa w tej kwestii relacja dziecka z rodzicami. Kiedy matka pochyla się nad dzieckiem i składa swoje ręce do modlitwy, dziecko czuje, że poprzez te gesty, poprzez zmienioną intonację głosu matki dzieje się coś niezwykłego. Gdy na zakończenie modlitwy matka czyni na czole swojego potomka znak krzyża, czuje się ono wtedy niezwykle, wie, że otoczone jest specjalną opieką. Dziecko, niezdolne do tworzenia obrazów abstrakcyjnych bardzo często kojarzy Boga z rodzicami. Jeśli oni są czuli i opiekuńczy, taki sam jest obraz Boga, gdy zaś rodzice są względem dziecka surowi i karzą go za każde przewinienia Bóg jawił się będzie takiemu dziecku jako sędzia, który często stosuje kary.
   Modlitwa wypełniona jest różnymi symbolami. Tutaj także należy zachować szczególną ostrożność, gdyż dziecko nie odbiera symbolicznej rzeczywistości w sposób dosłowny i konkretny. Wychowawca powinien także zwrócić uwagę na to, by treść modlitwy związana była z aktualnie przeżywanymi przez dziecko problemami i radościami.
   Warto jest zwrócić uwagę na naturalną zdolność dziecka do modlitwy i kontemplacji, która przejawia się w bardzo prostych czynnościach. Dziecko lubi, gdy po kilka razy opowiada mu się tę samą bajkę. Dzieje się tak nie dlatego, że zapomniało już treść ale, by poprzez kolejną opowieść mogło jeszcze raz na nowo ją przeżyć. Podobnie dzieje się wówczas, gdy dziecko przynosi co wieczór tę samą książkę z obrazkami i prosi, by rodzic opowiadał mu o tych obrazkach, których treść od dawna już zna.
   Modlitwę wyrażać można na różne sposoby, przy pomocy oczu, ciała, wyobraźni, uczuć, myśli, uszu, rąk, ust. Ekspresja modlitewna dziecka upośledzonego umysłowo powinna być bardzo różnorodna i swobodna. Pamiętać należy, że modlić można się nie tylko klęcząc w pokoju, czy kościele, przed obrazami i figurami świętych, ale także przez śpiew, taniec i gesty. Szczególnie w przypadku dzieci niepełnosprawnych umysłowo gesty odgrywają bardzo ważną rolę, gdyż rekompensują one dziecku brak słownictwa, czy trudności w ubraniu w słowa tego, co się czuje i myśli.
   Modlitwa jest dla człowieka niepełnosprawnego dodatkowym źródłem godności. Warto jest więc pielęgnować tę niezwykłą zdolność i umożliwiać każdemu dziecku, a szczególnie niepełnosprawnemu kontakt modlitewny z Bogiem.


Źródło: Niepełnosprawni są wśród nas. O dostęp do edukacji i prawo do rozwoju, pod red. D. Czubali, J. Lach- Rosochy, Bielsko-Biała 2004

Specjalista ds. rozwoju zawodowego- Magdalena Mazur

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 08.05.2020r.
Stronę odwiedzono 19095266, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON