Szanowni Państwo,


rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Zdrowie w koncepcji E. Fromma cz.II

   Kolejnymi potrzebami, których zaspokojenie jest ważne w dążeniu do zdrowia są potrzeba transcendencji i zakorzenienia.
Potrzeba transcendencji wyraża postawę przeciwną do pozostawania tylko stworzeniem i częścią środowiska stając się jego efektywnym twórcą.    Człowiek wyposażony w rozum i wyobraźnię nie potrafi zadowolić się bierna rolą stworzenia wrzuconego w świat.
   Zdrowym sposobem transcendowania samego siebie jest tworzenie. Fromm rozumie to bardzo szeroko: można tworzyć idee, sztukę, tworzyć miłość z drugą osobą; mężczyzna i kobieta mogą tworzyć nowe życie. Tworzeniem jest też transcendencja siebie poprzez religię. Tworzenie zakłada miłość, jeżeli jednak osoba nie potrafi kochać, nie potrafi przekraczać życia w sposób twórczy, to robi to poprzez destrukcję. W akcie niszczenia człowiek tez umieszcza siebie ponad życiem przekraczając samego siebie jako stworzenie. Miłość i nienawiść są dwiema możliwymi odpowiedziami na potrzebę transcendencji. Jeżeli miłośc jest niemożliwa człowiek przekracza sam siebie przez okazywanie agresji. Chęć tworzenia musi zostać realizowana, bo w przeciwnym razie pojawia się chęć niszczenia. Nie trzeba chyba wyjaśniać, że niszczenie dla samej osoby nie jest zdrowe.
   Potrzeba zakorzenienia. Człowiek w toku ewolucji wyłania się ze środowiska przyrodniczego i zrywa więzy biologiczne. Przyroda jest więc coraz mniej znacząca, ale niemogąc żyć w izolacji i bez korzeni człowiek znajduje nowe - ludzkie, związane ze społeczeństwem korzenie. Odnalezienie własnej "niszy społecznej" daje poczucie bezpieczeństwa i stabilności, gdyż pozwala czuć się naturalną częścią świata.
   Pierwszą naturalną więzią dl człowieka jest relacja matka-dziecko. Od opuszczenia łona po kilka pierwszych lat życia następuje coraz bardziej zdecydowane oddzielenie od matki. Fromm zwraca uwagę, że w rozwoju człowiek powinien znajdować inne sposoby zakorzenienia, by móc wyrzec się niezdrowej tęsknoty za relacja z matką. Jako skrajny przypadek takiej tęsknoty Fromm podaj e schizofrenię. Jego zdaniem choroba ta to chęć powrotu do łona matki, gdzie nie trzeba podejmować żadnych ról ani funkcji. Zdaniem Fromma nerwice i cechy osobowości neurotycznej też łączą się z nierozwinięta potrzeba zakorzenienia.
   Poczucie zakorzeniania umożliwia człowiekowi kultura. Fromm wskazuje na dwie podstawy kultury zachodniej: tradycję żydowską opierającą się na patriarchalizmie (znacząca rola ojca w rodzinie, kapłana, króla) oraz tradycję grecką oparta na matriarchaliźmie (przywiązanie do ziemi i przyrody). Negatywnym aspektem patriarchalnych elementów kultury ujawniających się nadprzestrzeni dziejów i obecnie jest rosnące poddaństwo oraz coraz większe znaczenie ustanowionych przez człowieka praw, które nie zawsze są zgodne z naturą. Zdrowym aspektem patriarchalizmu jest kształcenie ducha racjonalizmu i obiektywizmu, jak też kształcenie w ludziach sumienia jednostkowego i społecznego. Pozytywnym efektem wpływów patriarchalizmu jest to, co można sprowadzić do prawa naturalnego, czyli idea równości ludzi, świętości życia i równego udziału ludzi w owocachprzyrody. Negatywnym wpływem patriarchalizmu sa jak to nazywa Fromm "zafiksowane związki krwi i ziemi", których efektem sa nacjonalizm i kult państwa.
   Człowiek znajdzie nową, właściwa formę zakorzenienia dopiero wtedy, kiedy uniknie negatywnych wpływów kultury i doświadczy, jak pisze Fromm "powszechnego braterstwa z ludźmi".

Marcin Młynarczyk - Doradca zawodowy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19115125, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON