Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Jak rozmawiają ci, co nie słyszą?

   Osoby z uszkodzeniami słuchu stanowią około 2% ogółu ludności, w tym około 0,02-0,03% stanowią osoby z głęboko uszkodzonym słuchem, czyli niesłyszące (to 2-3 osoby na tysiąc). Język, którym posługują się osoby niesłyszące, to język migowy.

   Język migowy nie jest w niczym podobny do języków dźwiękowych. Wymaga innych czynności do rozumienia i nadawania komunikatów. Nie tylko poszczególne migi odpowiadające słowom, ale i zdania w tym języku są zbudowane zupełnie inaczej niż np. w języku polskim, angielskim, czy jakimkolwiek innym. Dzięki językowi migowemu ludzie niesłyszący rozwijają swoje zdolności poznawcze i umiejętności twórcze nawet wówczas, gdy nie umieją mówić, czytać i pisać. Jednak nawet przy najpoważniejszych uszkodzeniach słuchu, gdy mowa jest niemożliwa, a więc gdy konieczne jest używanie języka migowego, można osiągnąć umiejętność czytania i pisania w języku ogólnonarodowym. Bez znajomości tego języka osoba głuchoniema nie ma szans na edukację, nie może też uczestniczyć w życiu społecznym ani korzystać z dorobku ogólnoludzkiej kultury.

   Zmiany, jakie nastąpiły

   Co ciekawe, język migowy różni się od polskiego i ludzie w każdym kraju posługują się jego inną wersją. W Czechach, na Słowacji, w Szwecji i w Wielkiej Brytanii język migowy został formalnie zarejestrowany, co wymusza na Ministerstwach Edukacji zapewnienie lepszych warunków jego nauczania. W Polsce głuchoniemi apelują do rządu o oficjalne uznanie języka migowego, o zrównanie w prawach języka obywateli głuchych z językiem obywateli słyszących. Decyzje wciąż jeszcze nie zapadły. Jednak są sygnały, że życie osób niesłyszących staje się z każdym rokiem nieco łatwiejsze.
   Osoby niesłyszące mogą kontaktować się w większości polskich miast ze Strażą Miejską za pomocą wiadomości tekstowych sms przekazywanych przez telefon komórkowy. Centrum Kierowania Straży Miejskiej ma bezpośrednie połączenia ze wszystkimi służbami w mieście, a wiadomości są przyjmowane przez całą dobę. Na interwencje do osób głuchoniemych wysyłani są strażnicy ze znajomością języka migowego. Usługa ta, uruchomiona przez Straż Miejską, pozwala na szybsze reagowanie w sytuacjach zagrożenia życia. Głuchoniemi przez sms-y mogą też wezwać karetkę pogotowia czy policję.
   Od kilku lat osoby obarczone głęboką wadą słuchu mogą również studiować na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Do niedawna trudności, jakie napotykali niesłyszący w porozumiewaniu się, uniemożliwiały im kontynuowanie nauki na poziomie uniwersyteckim. KUL, jako pierwsza uczelnia wyższa w Polsce, wprowadził do programu kształcenia pedagogów praktyczną naukę umiejętności komunikowania się językowego z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi niesłyszącymi. Studenci uczą się przede wszystkim zasad rozmawiania z osobami z uszkodzonym słuchem oraz używania fonogestów wspomagających rozumienie, mówienie, czytanie i pisanie w języku polskim. Uczą się również klasycznego języka migowego.

Źródło tekstu wiadomosci.nieslyszacy.pl/info,808.html

Ireneusz Jóźwicki - Pośrednik pracy.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2020r.
Stronę odwiedzono 19691667, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON