1 procent
zobacz >>>





Aktywizacja zawodowa poprzez organizację staży - podsumowanie współpracy z osobami niepełnosprawnymi w tym zakresie

   W ramach aktywności pośrednika pracy związanej z poszukiwaniem stażu dla uczestników realizowanych przez naszą Fundację szkoleń położono szczególny nacisk na indywidualną aktywizację zawodową beneficjentów.
   Pobudzając uczestników do aktywności w tym zakresie, stymulując ich samodzielność oraz inicjując nawiązywanie kontaktów z pracodawcami, przeprowadzono:

   Starano się wypracować z każdym z uczestników najbardziej optymalną i stymulującą dla niego formę współpracy w ramach poszukiwania stażu. Zakładano, iż współdziałanie oparte na aktywności obydwu stron, zrozumieniu potrzeb i możliwości beneficjentów jest podstawą trafnego wyboru zawodowego obszaru poszukiwań stażu i sukcesu w trudnym procesie poszukiwania pracy, dopasowywania wymagań danego stanowiska do predyspozycji i zainteresowań osoby. Na tej podstawie, uwzględniając w zasadniczym stopniu aktywność i inicjatywę własną uczestników szkoleń związaną z poszukiwaniem stażu, konsultując się w zespole specjalistów oraz odwołując do ich opinii opracowanych w ramach Indywidualnych Planów Działania zatwierdzono propozycje staży.

Agnieszka Chmielewska - Pośrednik pracy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 20.11.2019r.
Stronę odwiedzono 18229845, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON