Szanowni Państwo,


rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Odkrywanie swoich mocnych i słabych stron

   Wśród źródeł wiedzy o naszych umiejętnościach należy przede wszystkim wymienić dotychczasową historię rozwoju zawodowego, własne zainteresowania czy wyniki testów psychologicznych określające nasze mocne i słabe strony. Główne źródła umiejętności zawodowych to nauka w szkołach i na kursach zawodowych oraz wszystkie wykonywane dotychczas prace, potwierdzone dyplomem lub świadectwem pracy, czyli kwalifikacje formalne
   Ponadto swoje umiejętności możemy identyfikować na podstawie zainteresowań. Mówi się, że "Nie samą pracą człowiek żyje", więc nasza niezawodowa aktywność również pozwala rozwinąć wiele umiejętności, które z powodzeniem mogą być zastosowane w pracy zawodowej. Znanych jest wiele przykładów ludzi, którzy ze swoich zainteresowań, pasji stworzyli sobie pracę bądź znaleźli takie miejsce, w którym mogli ją realizować. Czasami nie zdajemy sobie sprawy z tego, że potrafimy robić coś bardzo dobrze, lepiej od innych i dopiero zmuszeni do zastanowienia się zaczynamy dostrzegać swoje umiejętności w innym świetle. Często również to otoczenie - znajomi, rodzina - zwracają naszą uwagę na jakieś szczególne uzdolnienia wyróżniające nas spośród innych. Analiza własnych zainteresowań, preferowanych aktywności i sposobu spędzania wolnego czasu stanowi istotną pomoc w poznaniu siebie i określeniu zawodowego obszaru poszukiwań pracy. Realizując swoje zainteresowania odkrywamy i kształtujemy swoje umiejętności, które bardzo często mogą być przydatne w pracy zawodowej. I co więcej są podstawą sukcesu w pracy, gdyż jedynie praca zgodna z własnymi zainteresowaniami może być źródłem satysfakcji i wpływać na dojrzałą motywację do pracy, realizacji siebie, zaangażowanie w wykonywane czynności i podnoszenie swych kwalifikacji.
   Z pomocą przy odkrywaniu własnych umiejętności zawodowych może przyjść nam także psycholog, który na podstawie odpowiednio pokierowanej rozmowy czy wyników zastosowanych metod ukierunkowuje i uświadamia nam mocne i słabe strony. John Holland, badacz amerykański, stworzył teorię karier zawodowych. Według której każda osoba poszukuje zawodu i środowiska pracy, który odpowiada jej osobowości. Holland wyróżnił 6 typów osobowości: realistyczny, badawczy, artystyczny, społeczny, przedsiębiorczy i konwencjonalny. Zgodnie z teorią karier zawodowych można wyodrębnić także sześć typów środowiska pracy, analogicznych do typów osobowości. Im bardziej zgodny jest typ osobowości z typem środowiska pracy, w którym człowiek pracuje, tym większe jest szansa na satysfakcję z wykonywania określonej pracy i na pomyślny rozwój zawodowy. Tym samym czas poświęcony na poznanie siebie, sprecyzowanie swych predyspozycji i kwalifikacji jest ważnym narzędziem w procesie poszukiwania pracy.

Agnieszka Chmielewska - Pośrednik pracy 08.06.2006 r.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19115129, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON