Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Trudności zewnętrzne doświadczane przez osoby niepełnosprawne w podjęciu pracy.

   Jest wiele przyczyn, które powodują, że osobom niepełnosprawnym tak trudno znaleźć pracę. Wśród tych czynników jedne wynikają z sytuacji zewnętrznej, z samego rynku pracy, inne są zdeterminowane czynnikami wewnętrznymi, zależą i są wytwarzane przez same osoby niepełnosprawne. W tym artykule skupię się na sytuacji zewnętrznej przyczyniającej się do niskiej aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych. Za tydzień przedstawię bariery wewnętrzne obniżające tę aktywność.
   Do podstawowych czynników zewnętrznych warunkujących trudności w znalezieniu pracy należą:

  1. Wysokie bezrobocie i niska aktywność zawodowa wśród osób niepełnosprawnych. Obecnie bezrobocie w Polsce dla całej populacji wynosi 15,2% (stan na wrzesień 2006 r., GUS), dla osób niepełnosprawnych wskaźnik ten jest wyższy i wynosi 18%. Aktywność zawodowa wśród osób niepełnosprawnych jest bardzo niska, ponad 80% jest biernych zawodowo, z czego wynika, że tylko niewielka grupa podejmuje działania mające na celu podjęcie pracy.
  2. Pułapka pomocy społecznej. Obowiązkiem państwa jest gwarancja obywatelom podstawowych środków do życia. Jednak polityka ta powinna być prowadzona w taki sposób, aby osoba miała motywację do uzyskania samodzielności życiowej. W sytuacji, kiedy z punktu widzenia osób niepełnosprawnych i istniejących przepisów lepiej opłaca się pobierać renty niż pracować trudno oczekiwać od osób niepełnosprawnych inicjatywy w podejmowaniu działań zmierzających do zatrudnienia. Polityka taka wykształca postawę roszczeniową, poczucie, że się należy, brak szacunku do tego, co otrzymuje się za darmo.
  3. Przepisy prawne utrudniające podjęcie zatrudnienia. 1/3 pracodawców stwierdza, że niezrozumiałe przepisy utrudniają zatrudnianie osób niepełnosprawnych - tyle samo uważa, że np. w ogóle nie ma możliwości zatrudniania osób niepełnosprawnych. Brak wiedzy w tym zakresie oraz nieuzasadnione obawy ze strony pracodawców wciąż w znacznym stopniu określają sytuację niepełnosprawnych na rynku pracy. (badanie SMG/KRC 2006)
  4. Niewielkie zainteresowanie wśród pracodawców zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez OBOP, aż 95% pracodawców nie jest zainteresowanych zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Wskaźnik ten jest szokujący, świadczy on nie tylko o nieznajomości przez pracodawców możliwości i potrzeb zawodowych osób niepełnosprawnych, ale także o kondycji całego społeczeństwa, braku poczucia świadomości i odpowiedzialności społecznej państwa obywatelskiego.
  5. Niewiedza pracodawców na temat zatrudniania osób niepełnosprawnych. Dla większości pracodawców posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności równa się z niemożnością wykonywania pracy. Pracodawcy nie wiedzą, co osoby z poszczególnymi dysfunkcjami mogłyby robić np.: nie mogą sobie wyobrazić, w jaki sposób mogłyby pracować osoby niesłyszące, niewidome, chore psychicznie. Pracodawcy nie znają dobrych praktyk, przykładów gdzie pracują takie osoby.
  6. Stereotypy w postrzeganiu osób niepełnosprawnych. Część pracodawców w postrzeganiu osób niepełnosprawnych kieruje się wieloma uprzedzeniami. Nie chcą ich zatrudniać, ponieważ są przekonani, że ściągną na siebie wiele kłopotów i będą ponosić straty. Obawy te dotyczą np. mniejszej wydajności, ciągłego chodzenia na zwolnienia lekarskie, mniejszej staranności w wykonaniu powierzonej pracy, nadmiernym koncentrowaniu się na przywilejach pracowniczych wynikających z niepełnosprawności. Na złą opinie często zapracowują sobie same osoby niepełnosprawne swoim postępowaniem. Nie mniej jest to zjawisko marginalne. Tak samo wśród osób pełnosprawnych zdarzają się osoby o małym zaangażowaniu w pracę. Jest to kwestia właściwego doboru pracownika na stanowisko pracy. Jeśli osobie faktycznie bardzo zależy na pracy i jest właściwie motywowania będzie dobrym pracownikiem niezależnie od sprawności organizmu.
  7. Bariery architektoniczne. Jest wiele takich miejsc gdzie osoby niepełnosprawne chociażby bardzo chciały po prostu nie mogą tam dotrzeć. Jest wiele zdolnych o wysokich kwalifikacjach osób, które ze względu na stan naszych ulic, chodników, progów, schodów po prostu są zmuszone do przebywania w domu lub też są uzależnione od osób trzecich. Często też aktywność zawodowa i społeczna uzależniona jest od aury pogodowej. W lecie osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą prowadzić aktywne życie natomiast w okresie zimowym, kiedy na dworze jest śnieg i ślisko są zmuszone rezygnować z podjętych aktywności.

Podane przyczyny są barierami, które poważnie utrudniają osobom niepełnosprawnym wejście na rynek pracy, są niezależne od nich. Rozwiązanie tych przeszkód zależne jest od polityki państwa, sytuacji gospodarczej, świadomości i postaw pracodawców, organizacji pozarządowych i mediów, których podejmowane działania mogą te postawy zmieniać.

Justyna Grabek-Kozera - Rejestrator Agencji Zatrudnienia.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19309732, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON