Szanowni Państwo,


rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Diabeł tkwi w szczegółach - poczucie jakości życia.

   Zastanawiałeś się nad tym, dlaczego nie chcesz zmieniać swojej sytuacji życiowej? Dlaczego łatwo się poddajesz? Zamiast powstać z upadku - leżysz, zamiast wstać i iść dalej...
   Na śliskim lodzie życia często upadamy. Nie wstajemy, bo tak jest najwygodniej, bo za bardzo boli, bo inni nas wspierają by leżeć, bo...nasza jakość życia jest niska. Niskie poczucie własnej wartości, a co za tym idzie brak pewności siebie, niska samoocena wiążą się z niedostateczną umiejętnością stawiania sobie celów życiowych. Mam swój świat i dobrze mi z tym - tak myślisz?
   Już po II wojnie światowej w słowniku amerykańskim pojawiło się określenie jakość życia QL (quality of life). Początkowo oznaczało ono dobre życie w sensie typowo konsumpcyjnym, wyrażające się zasobnym stanem posiadania (samochodu, mieszkania). Następnie zostało rozszerzone na obszar być (zamiast mieć), co spowodowało konieczność wprowadzenia nowych kryteriów: edukacji, zdrowia, szczęścia.
   Wychodząc z definicji zdrowia jako pełnego dobrostanu w wymiarze fizycznym, psychicznym i społecznym Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), na konferencji w 1984 roku przyjęła definicję, że "jakość życia to spostrzeganie przez osobę własnej sytuacji życiowej w kontekście kultury, w jakiej żyje, swojego systemu wartości oraz związku ze swoimi celami, oczekiwaniami, zainteresowaniami. Jest to bardzo szerokie pojęcie, na które w złożony sposób ma wpływ zdrowie fizyczne, stan psychiczny, stopień niezależności, relacje z innymi ludźmi."
   Tym, co najbardziej doskwiera osobie niepełnosprawnej jest lęk przed utratą kontroli nad sobą i swoim życiem, trudności z zaakceptowaniem przewlekłego charakteru choroby. Niepełnosprawność często upośledza zdolność osoby do harmonijnego współżycia z otoczeniem. Osoby czują się wyalienowane, inne. Na związek między jakością życia a niepełnosprawnością wskazuje A. Juros przytaczając definicję Schalocka, która zwraca uwagę, że na poczucie jakości życia osoby z niepełnosprawnością składa się poczucie zadowolenia i satysfakcji, poczucie wartości, zdobytych umiejętności i własnej produktywności, poczucie wolności i niezależności w wyborze działań oraz poczucie przynależności i zintegrowania ze społecznością. Na poczucie jakości życia możemy wpływać poprzez szereg działań, z których większość jest związana z aktywnością społeczną samej osoby niepełnosprawnej.

"Jeśli zdołasz zachować spokój, chociażby wszyscy już go stracili Ciebie oskarżając...
Jeżeli nadal masz nadzieję, chociażby wszyscy w Ciebie zwątpili...
Jeżeli za nienawiść nie odpłacasz nienawiścią, nie udając jednak mędrca i świętego...
Jeżeli umiesz przyjąć sukces i porażkę, traktując jednakowo oba te złudzenia...
Jeżeli potrafisz zaryzykować, stawiając wszystko na jedną kartę...
Jeśli potrafisz przegrać i zacząć wszystko od początku, bez słowa,
nie żaląc się, że przegrałeś...
Jeżeli umiesz rozmawiać z nieuczciwym, nie tracąc uczciwości lub spacerować z królem
w sposób naturalny...
Jeżeli potrafisz spożytkować każdą minutę, nadając wartość każdej mijającej chwili...
...Twoja jest Ziemia i wszystko, co na niej,
I - co najważniejsze - będziesz Człowiekiem."

(R. Kipling)

Katarzyna Płoszaj - Doradca zawodowy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19115248, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON