Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Zdrowie w koncepcji E. Fromma cz.III

   Kolejnymi potrzebami, których zaspokojenie jest ważne w dążeniu do zdrowia są potrzeba tożsamości i systemu orientacji.
   Potrzeba tożsamości polega na byciu jednostką świadomą siebie, odpowiedzialną za swoje decyzje i styl życia. Może być realizowana wysiłkiem twórczym, bądź przez przynależność go grupy ludzi, organizacji. Substytutem doświadczania siebie jako centrum doświadczenia i podmiotu mogą być różne etykietki związane z zawodem, narodowością, np. jestem Amerykaninem", "jestem biznesmenem". Ludzie zaspokajający tą potrzebę w ten sposób są bliżej konformizmu niż własnej tożsamości. Bardzo ważne dla zdrowia jest odnalezienie autentycznego jednostkowego poczucia tożsamości. Dla iluzorycznego poczucia tożsamości człowiek godzi się rezygnować z wielu wartości: jest w stanie zrezygnować z miłości, a nawet zaryzykować życie, żeby jak pisze Fromm "stać się jednym ze stada konformizmu".
   Potrzeba systemu orientacji wiąże się z poszukiwaniem znaczenia w życiu. System orientacji pozwala na formułowanie i przyjmowanie przekonań zapewniających stały i spójny sposób rozumienia świata. Wytworzony obraz tego, co się dzieje wokół osoby staje się w miarę rozwoju coraz bardziej zbliżony do rzeczywistości. Nawet, jeśli nie jest prawdziwy i jest w dużej mierze iluzorycznym układem orientacyjnym (np. wierzenie w przesądy), to zaspokaja potrzebę dysponowania znaczącym obrazem świata. Każdy taki system orientacyjny zawiera elementy intelektualne (rozumienie świata) i uczuciowe (np. oddawanie czci, szacunek dla osób, pewnych wartości). Zgodność systemu orientacji z rzeczywistością jest dla jednostki kwestią drugorzędną. Ważne, by dla samej osoby był satysfakcjonujący i pozwalał przez to na wyznaczanie dążeń i celów życiowych.
Takim systemem orientacji może być religia. Fromm definiuje religię jako pewien przyjęty przez daną grupę system myślenia i działania, który oferuje jednostce pewne ramy orientacji obiekt czci. Potrzeba określonego systemu orientacji i przedmiotu czci jest integralną częścią ludzkiego istnienia. Przyjęta form religii może prowadzić do rozwoju tendencji niszczycielskich albo miłości, dominacji lub uczuć braterskich, może rozwinąć siłę rozumu lub ją paraliżować.
   Opisywana wcześniej naturalna potrzeba autorealizacji zakłada akceptację i przyjęcie pewnego systemu wartości, jakiegoś systemu czci i kultu, czyli religię. Te predyspozycje autor koncepcji uznaje za źródło religijności ludzi. Przedmiot orientacji i czci czy troska ostateczna są wynikiem czysto ludzkiej potrzeby. Człowiek ma tez potrzebę uzewnętrzniania swojej czci dla przyjmowanych wartości. Człowiek nie ma więc wyboru pomiędzy posiadaniem, a ni posiadaniem systemów orientacji i przedmiotów czci. Może jedynie wybierać między różnymi ideałami. Ważne, by wybierał te, które nie negują prawdziwej miłości.
   Zdrowie psychiczne uzależnione jest od samych warunków, w których człowiek realizuje swoje potrzeby. Charakterystyczne cechy zdrowia psychicznego to zdolność do miłości i tworzenia, wydobycie się z dziecięcych więzów z matką poczucie tożsamości oparte na doświadczaniu siebie jako podmiotu i sprawcy własnych możliwości, uchwycenie rzeczywistości zewnętrznej i wewnętrznej, czyli rozwój obiektywizmu i rozumu. Dla zachowania zdrowia zdaniem Fromma bardzo ważna jest zdolność tolerowani poczucia zagrożenia. Celowo używa tego sformułowania zamiast po prostu "poczucia bezpieczeństwa" proponowanego przez innych neopsychoanalityków, ponieważ poczucie bezpieczeństwa dają zachowania konformistyczne i związki z ludźmi, które nie zawsze oparte są na produktywnej miłości.
   Fromm pisze, ze żadnego z dotychczas utworzonych społeczeństw nie można nazwać zdrowym pod względem zaspokajania potrzeb ludzkiej egzystencji. Uważa jednak, że możliwe jest utworzenie takiego społeczeństwa, w którym ludzie odnosiliby się do siebie z miłością; dominowałyby związki braterstwa i solidarności, każdy osiągałby poczucie własnej tożsamości poprzez doświadczanie siebie jako podmiotu, a ni e przez konformizm. Transcendencja byłaby zawsze tworzeniem, a nie niszczeniem, a systemy orientacji i zakorzenienia nie zmuszałyby człowieka do zniekształcania rzeczywistości.

Marcin Młynarczyk - Doradca zawodowy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19309997, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON