Szanowni Państwo,


rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Komunikacja niewerbalna w autoprezentacji

   Mowa ciała jednym z głównych czynników decydującym o pierwszym wrażeniu, jakie odnosi nasz rozmówca, w tym również pracodawca. Komunikaty niewerbalne tj.: uśmiech, pochylenie głowy, ruch dłoni czy zmiana pozycji ? wyrażają uczucia w takim samym stopniu, jak wypowiedziane słowa. Języka ciała uczymy się zanim, wypowiemy pierwsze słowo, często mimowolnie. Pewne gesty możemy wykształcić, wypracować, ale zdecydowaną ich większość wykonujemy odruchowo nie przywiązując do tego większej wagi. Dzięki temu dostarczamy naszemu rozmówcy wiele cennych informacji o sobie. Świadomie używane sygnały niewerbalne mogą podnieść wiarygodność przekazywanej informacji, np. jeżeli chcemy kogoś przekonać o naszej śmiałości i otwartości, musimy opanować drżenie rąk, przyjąć odpowiednią postawę ciała Jeżeli natomiast rozmówca czuje, że nasze słowa nie są zgodne z gestami, wówczas przestaje wierzyć w to, co mówimy. Duże znaczenie w kontaktach międzyludzkich ma dla nas wzrok i sposób patrzenia. Od tego zależy często to, że nabieramy do danej osoby zaufania albo jest nam trudno się do niej przekonać. Związane jest to również z częstością utrzymywania kontaktu wzrokowego w odniesieniu do czasu rozmowy. Jeżeli w trakcie rozmowy kontakt wzrokowy był utrzymany w 30% to rozmówca może odnieść wrażenie, że unikamy kontaktu, natomiast powyżej 60% może uznać, że jesteśmy nadmiernie zainteresowani jego osobą, a nawet nachalni. Najlepiej jest starać się utrzymywać kontakt dający poczucie zainteresowania rozmówcą, ale też możliwość odpoczynku od czyjegoś wzroku
   Przykłady komunikacji niewerbalnej:

  1. Język ciała: gestykulacja, mimika, postawa, kontakt wzrokowy, ruchy głowy i inne,
  2. Zachowania parajęzykowe np. tempo mówienia, pauza, ton głosu, głośność dźwięku, westchnienia, pomruki, potakiwanie: acha, mhm .
  3. Przestrzeń i odległość pomiędzy rozmówcami
  4. Otoczenie fizyczne, czyli czynniki środowiskowe np. temperatura otoczenia, układ mebli w pomieszczeniu, oświetlenie, kolor.

   Słowa i mowa ciała składają się na całość ekspresji, w tym jednak zdecydowaną przewagę stanowią komunikaty niewerbalne. Słowa są treścią przekazu, ale to postawa ciała, gesty, barwa i ton głosu oraz odpowiednie zaakcentowanie poszczególnych słów tworzy kontekst naszego przekazu. Według badań wnosi się, iż wystarczy tylko 11 sekund kontaktu, aby ludzie ocenili się wzajemnie. Stwierdzono, że przeprowadzający rozmowy z kandydatami do pracy zazwyczaj podejmują decyzję, czy zatrudnić danego kandydata, czy nie, już podczas pierwszych czterech minut, co jest kolejnym dowodem na ważność prezentacji siebie podczas poszukiwania pracy. Termin ?prezencja? nie oznacza tylko ubrania, wyglądu zewnętrznego, to przede wszystkim określa energię, humor, kulturę osobistą i kulturę wypowiedzi. Kolejne badania dowiodły, iż pierwotne zdanie, wrażenie o rozmówcy wyrabiamy sobie po pierwszych 20 sekundach kontaktu, 20 gestach, 20 wypowiedzianych słowach. Oczywiście nie można odczytywać mowy ciała poprzez interpretowanie pojedynczych gestów w oderwaniu od innych niewerbalnych sygnałów lub kontekstu sytuacji, w której się znajdujemy. Interpretacji i oceny przekazu, jego spójności możemy dokonywać dopiero w powiązaniu niewerbalnych ,,zdań" z wypowiedzią słowną. Warto jest również zwrócić uwagę na kontekst sytuacyjny, ponieważ komunikacja sama w sobie jest procesem złożonym.

Anita Klimek - Doradca zawodowy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 08.05.2020r.
Stronę odwiedzono 19095608, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON