1 procent
zobacz >>>

Różnice i podobieństwa między ludźmi

   Stwierdzenie, że ludzie są podobni do siebie, a zarazem od siebie różni, zdaje się być jedynie wytartym frazesem. Jednakże jeden z najtrudniejszych problemów psychologii polega na tym, aby określić i dokładnie zrozumieć, pod jakimi względami ludzie są podobni, a pod jakimi różnią się. Różnice indywidualne w zakresie inteligencji, zdolności, osobowości i zachowania były od dawna były przedmiotem zainteresowań człowieka.
   Obraz siebie, czyli wiedza na swój temat, to rozległa część ludzkiej osobowości. Ten zbiór sądów, który wykształca w sobie każdy człowiek, w dużej mierze decyduje o podejmowanych przez niego działaniach. To właśnie dzięki samowiedzy ludzie osiągają sukcesy i czują się szczęśliwi, wychodząc naprzeciw różnym ciekawym wyzwaniom w swoim życiu albo zgoła przeciwnie- mają poczucie, że wszystko, co najlepsze dziwnym trafem ich omija, przynosząc tylko poczucie porażki i rozgoryczenia. W zakres wiedzy o sobie wchodzi między innymi wiedza tożsamościowa (jak np. płeć, wiek, zawód), wiedza o własnym wyglądzie fizycznym, informacje o możliwościach, zdolnościach, poziomie intelektualnym, sprawności uczenia się, sposobach reagowania w różnych sytuacjach. Ważnym aspektem wiedzy o sobie są dane na temat, jak się jest spostrzeganym i ocenianym przez otoczenie, także informacje o własnym temperamencie, właściwościach reagowania emocjonalnego, stosunku do innych ludzi i otaczającego świata. Wiedza o tym, jak siebie spostrzega człowiek pozwala wnioskować o tym, czego ten człowiek oczekuje po sobie, jakich zadań będzie się podejmował itp. W zakres wiedzy o własnej osobie wchodzą wyobrażenia o własnym poziomie intelektualnym oraz zdolnościach. Każdy człowiek charakteryzuje się określonym poziomem inteligencji i zdolności. Wieloletnie badania nad strukturą i genezą inteligencji oraz intensywny rozwój technik pomiaru przyczyniły się do powstania narzędzi pozwalających zmierzyć różnego rodzaju zdolności umysłowe. Testy inteligencji powalają porównywać ludzi na wielu wymiarach inteligencji i zdolności specyficznych.

Ewa Gumbarewicz - Psycholog

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 06.11.2019r.
Stronę odwiedzono 18201867, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON