Szanowni Państwo,


rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Skrócony tydzień pracy elastyczną formą czasu pracy.

   Opracowano na podstawie:
- Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U.1998, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.),
- M. T.Romer "Kodeks pracy. Komentarz" Wyd. II, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005,
- M. Gersdorf, K. Rączka, J. Skoczyński "Kodeks pracy. Komentarz", Wyd. 8, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2007.


Jedną z form elastycznego ukształtowania czasu pracy reguluje art. 143 KP. Jest to system pracy w skróconym tygodniu pracy.
System ten polega na wykonywaniu pracy przez pracownika przez mniej niż 5 dni w ciągu tygodnia. Zmniejszenie ilości dni, w których pracownik zobowiązany jest do świadczenia pracy pociąga za sobą wydłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin. Zachowana zostaje jednak 40 - godzinna tygodniowa norma czasu pracy przy zachowaniu miesięcznego okresu rozliczeniowego.
Kodeks pracy nie precyzuje, w jaki sposób w ramach skróconego tygodnia pracy będą następować po sobie dni, w których pracownik świadczy pracę. Może to być sytuacja, gdy dni pracy będą następować po sobie, dni pracy rozdzielone mogą być jednak dniami wolnymi od pracy.
Wydłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin ma na celu umożliwienie ustalenia takiego rozkładu czasu pracy, który umożliwiałby utrzymanie przeciętnie 40 - godzinnej tygodniowej normy czasu pracy.
Ustalenie takiego systemu czasu pracy możliwe jest wyłącznie na pisemny wniosek pracownika. Wynika z tego, że taki system czasu pracy może być stosowany przede wszystkim ze względu na interes pracownika.
Wybór takiego systemu czasu pracy stanowi zawsze decyzję pracownika. Uwzględnienie lub brak zgody na taki system czasu pracy stanowi swobodną decyzję pracodawcy. Wynika z tego, że pracodawca nie jest związany wnioskiem pracownika.
Jak zauważa M. T. Romer, w tym systemie czas pracy pewnych szczególnych grup pracowników, a więc: pracowników zatrudnionych na stanowiskach, na których występują przekroczenia dopuszczalnych stężeń lub natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, pracownic w ciąży oraz pracowników, którzy sprawują opiekę nad dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia - nie może przekraczać 8 godzin na dobę. Tej grupie pracowników wobec zakazu pracy w dłuższym wymiarze czasu pracy przysługuje prawo do wynagrodzenia za czas nieprzepracowany.

Katarzyna Ostalecka - Prawnik

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 08.05.2020r.
Stronę odwiedzono 19096150, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON