Szanowni Państwo,

W dniu 17.08.2020r. Agencja Zatrudnienia nie pracuje!
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Indywidualny Plan Działania

   Indywidualny Plan Działania można określić jako pomoc świadczoną klientowi podczas procesu doradczego, ułatwiającego podejmowanie konkretnych przedsięwzięć w celu rozwiązania problemu zawodowego. Tworzenie IPD ma na celu wypracowanie z klientem takich rozwiązań, które zakładają jego rozwój czy to poprzez dalsze kształcenie, podnoszenie kwalifikacji czy bezpośrednie zatrudnienie. Klient wspólnie z doradcą analizuje swoją przeszłość edukacyjno-społeczno- zawodową, dzięki czemu efektywniej może zaplanować swoją ścieżkę kariery zawodowej.

   Rola IPD dla klienta

   Dla klienta IPD jest forma analizy jego potencjalności, możliwości i ograniczeń. Pozawala na efektywniejszy wybór zawodu lub obszaru w obrębie, którego może poszukiwać pracy. Dla osoby wchodzącej na rynek pracy bardzo ważne są pierwsze doświadczenia związane z poszukiwaniem zatrudnienia. Jeżeli będą one związane z negatywnymi przeżyciami to wówczas należałoby się zastanowić - w czym zaistniała trudność? Jakie czynniki zewnętrzne bądź wewnętrzne spowodowały dezorganizację? Poza tym negatywne doświadczenia na początku poruszania się po rynku pracy powoduje swoiste wycofanie się osób, co przekłada się na potrzebę zintensyfikowania działań doradczych.

   Rola IPD dla doradcy zawodowego

   Tworzenie IPD oparte jest o zasadę współpracy klienta z doradcą zawodowym. Wówczas istnieje szansa dla doradcy na optymalna ocenę poziomu zaangażowania i motywacji osoby do podjęcia działań w kierunku poszukiwania zatrudnienia. Dzięki temu również doradca może trafniej dobrać metody doradcze dostosowując je do indywidualnych potrzeb osoby. Może również weryfikować i analizować kierunki podjętych działań z klientem. Ponadto daje możliwość śledzenia efektów swojej pracy oraz wpływania na udoskonalanie jej.

   Działania w ramach Indywidualnego Planu Działania mają przede wszystkim doprowadzić do wymiernych efektów w sytuacji zawodowej klienta:

Anita Klimek - Doradca zawodowy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 29.07.2020r.
Stronę odwiedzono 19513059, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON