1 procent
zobacz >>>

Kobiety pracujące (w domu).

   W programach aktywizacji zawodowej bardzo często porusza się kwestię tego, czym jest praca. Wolontariat, prowadzenie domu, nawet samo szukanie pracy jest aktywnością równie ważną i wymagającą niemniejszego nakładu sił, niż praca zawodowa. Zajmowanie się domem jest zajęciem wykonywanym z konieczności, czasami z wyboru, jednak zawsze wybór ten zakłada duże poświęcenie.
   Praca w domu to nie tylko opieka nad dziećmi i gotowanie. Oprócz umiejętności pedagogicznych i kulinarnych wymaga niemałego zmysłu organizacji pracy i zdolności zarządzania domowym budżetem. Te zajęcia wymagają niejednokrotnie większego czasu niż regularna pełnoetatowa praca. Mimo wymaganych umiejętności i nienormowanego, obszernego czasu pracy kobiety nie otrzymują za nią żadnego wynagrodzenia, nie mają również zapewnionych świadczeń rentowo emerytalnych. Oprócz kwestii czysto praktycznych warto zaznaczyć problem niedowartościowania społecznego kobiet, które nawet, gdy zdecydują się na start w pracy zawodowej nie czują się pewnie i nie są traktowane jako potencjalnie dobrzy pracownicy.
   Przy okazji obchodzonego niedawno dnia kobiet nagłośniona została prowadzona przez Instytut Spraw Obywatelskich w Łodzi akcja "Zrobione, docenione , wiele warte" - kampania informacyjno edukacyjna na rzecz doceniania pracy domowej kobiet, która działa już od 2000 roku. W sierpniu 2006 dzięki grantowi Funduszu Inicjatyw Obywatelskich ruszyły działania medialne i naukowe polegające na opracowaniu danych statystycznych dotyczących pracy kobiet w Polsce. 10-osobowy interdyscyplinarny zespół naukowców napisał dokument o nazwie "Raport o pracy domowej. Nie opłacana praca domowa - jak ją traktować, żeby skutecznie tworzyć podstawy opiekuńczego społeczeństwa". Realizacja programu zakłada również utworzenie ogólnopolskiej sieci "liderek" upowszechniających przesłanie kampanii.
   Efekty pracy pozwalają rozpocząć debatę publiczną nad zmianą wizerunku kobiety pracującej w domu i lobbing w kierunku zmiany prawa tak, by możliwe było wynagradzanie pracy w domu. W parlamencie EU i ONZ co jakiś czas powraca kwestia konieczności prawnej regulacji wartości pracy domowej, które powinny pociągać za sobą nowe rozwiązania podatkowe, kredytowe i emerytalne. Sprawa jest więc tym poważniej traktowana przez stronę rządową. Widoczne jest zaangażowanie w rozmowy i przyznanie racji potrzeby wynagrodzenia za pracę w domu. Wskazuje na to m. in. raport GUS, który podaje oficjalne szacunki i wycenę pracy kobiet.
Więcej na temat akcji można znaleźć na: www.kasakobiet.oai.pl

Marcin Młynarczyk - Doradca zawodowy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 12.02.2020r.
Stronę odwiedzono 18621366, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON