Szanowni Państwo,


rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Karta parkingowa przywilejem osób niepełnosprawnych.

   Stan prawny na dzień 17 maja 2007 r.

Opracowano na podstawie:
- Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U.2005, Nr 108, poz. 908 z późn. zm.),
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wzorów kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją tych osób (Dz.U.2004, Nr 67, poz. 616).

   Karta parkingowa jest dokumentem, na podstawie którego osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej, które kierują pojazdem mechanicznym mogą nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących ruchu lub postoju. Na jej podstawie osoby niepełnosprawne mają również prawo do bezpłatnego parkowania na miejscach oznaczonych specjalnymi kopertami.
   Z tych uprawnień mogą także korzystać osoby kierujące pojazdem, które przewożą osobę o obniżonej sprawności ruchowej oraz pracownicy placówek, w których zakresie działania znajduje się opieka, edukacja lub rehabilitacja osób niepełnosprawnych, które pozostają pod ich opieką (art. 8 ust. 2 Ustawy).
   O wydanie karty parkingowej mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne zaliczone do znacznego, umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności o symbolu przyczyny niepełnosprawności R lub N (niepełnosprawność ruchowa, schorzenia neurologiczne) lub osoby, które posiadają równoważne orzeczenia wydane przez organy rentowe.
   W przypadku osób posiadających orzeczenie o zaliczeniu do lekkiego stopnia niepełnosprawności, karta parkingowa może być wydana na podstawie takiego orzeczenia wraz ze wskazaniem, że osoba taka spełnia przesłanki określone w art. 8 ust. 1 Ustawy prawo o ruchu drogowym, a więc posiada obniżoną sprawność ruchową.
   Jeżeli osoba niepełnosprawna legitymuje się orzeczeniem równoważnym orzeczeniu o lekkim stopniu niepełnosprawności, kartę parkingową wydaje się na podstawie orzeczenia i zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego ograniczenie sprawności ruchowej.
   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury określa wzór karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej (§2 ust.2 pkt 1 i 2):

  1. na pierwszej stronie znajduje się: emblemat z międzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego, data ważności, numer seryjny (na który składa się kod terytorialny i kolejny numer w skali powiatu), oznaczenie organu wydającego kartę, napis - "Karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej", "Parking card", symbol "PL" wpisany w okrąg złożony z 12 gwiazdek, napis "Wzór Unii Europejskiej",
  2. na drugiej stronie: imię, nazwisko, podpis i fotografia właściciela karty parkingowej, napis Karta parkingowa potwierdza uprawnienia:
    a) właściciela.
    b) kierowcy przewożącego właściciela karty do korzystania z ulg i przywilejów przewidzianych w przepisach ruchu drogowego.

   Karta parkingowa powinna być umieszczona za przednią szybą pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający odczytanie jej pierwszej strony."
   Karta parkingowa wydawana jest przez starostę. Do wniosku dołącza się kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności, kserokopię dowodu osobistego, fotografię oraz uiszcza się opłatę w wysokości 25 zł.

Katarzyna Ostalecka - Prawnik

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19115193, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON