Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Dodatek pielęgnacyjny - charakter prawny oraz warunki uzyskania świadczenia.

   Stan prawny na dzień 19 kwietnia 2007 r.

Opracowano na podstawie:
- Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz.U.2004, Nr 39, poz. 353 z późn. zm.),
- K. Antonow, M. Bartnicki "Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Komentarz", Zakamycze 2004.


   Dodatek pielęgnacyjny jest świadczeniem nierozerwalnie związanym z otrzymywanym przez uprawnionego świadczeniem emerytalnym lub rentowym.
   Do świadczenia to przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty, jeżeli osoba ta uznana została za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, albo jeśli ukończyła 75 lat (art. 75 ust. 1).
   Za całkowicie niezdolną do pracy uważana jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy.
   Za niezdolną do samodzielnej egzystencji uważa się osobę, u której stwierdzono takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych.
   Warunkiem niezbędnym do nabycia takich uprawnień jest stwierdzenie przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji.
   Inaczej przedstawia się sytuacja osoby, która ukończyła 75 lat - w tym przypadku prawodawca nie wprowadził obowiązku weryfikacji stanu zdrowia przez lekarza orzecznika. Aby nabyć prawo do dodatku pielęgnacyjnego nie ma w tym wypadku znaczenia fakt, że osoba zachowała zdolność do samodzielnej egzystencji czy zdolność do pracy. Wystarczy, że taka osoba ukończyła 75 lat.
   Nie każda jednak osoba uprawniona do emerytury lub renty, u której lekarz orzecznik ZUS stwierdził całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji otrzymywać będzie dodatek pielęgnacyjny.
   Świadczenie to nie będzie przysługiwało osobie (uprawnionej do emerytury lub renty), która przebywa w zakładzie opiekuńczo - leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym, chyba że przebywa poza taką placówką przez okres dłuższy niż 2 tygodnie w miesiącu.
   Postępowanie w sprawie przyznania dodatku pielęgnacyjnego wszczynane jest na wniosek zainteresowanego (art. 116 ust. 1).
   Osoba ubiegająca się o dodatek pielęgnacyjny z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji musi przedstawić zaświadczenie lekarskie.
   Dodatek pielęgnacyjny wypłacany jest w wysokości 153,19 zł.


Katarzyna Ostalecka - Prawnik

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19305530, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON