Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Raport z badania opinii społecznej nt. pracy i rent osób niepełnosprawnych.

   Z raportu "Polacy o niepełnosprawnych" - przygotowanego przez TNS OBOP na zlecenie Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych - wynika, że 87% Polaków jest zdania, iż niepełnosprawni otrzymują zbyt małe wsparcie ze strony państwa. Według 86% badanych głównym źródłem utrzymania osób niepełnosprawnych powinna być renta. Jednocześnie ponad trzy czwarte społeczeństwa (78%) opowiada się za podejmowaniem pracy zawodowej przez niepełnosprawnych.

   Na własną pracę jako główne źródło utrzymania niepełnosprawnych wskazuje 56% badanych. Poza rentą i własną pracą, źródłem utrzymania może być zdaniem respondentów opieka społeczna (14%) oraz pomoc organizacji charytatywnych
i rodziny (po 5%).

   W sytuacji podjęcia pracy przez osobę niepełnosprawną powinna ona, zdaniem 50% badanych, zachować dotychczasową rentę. Za zachowaniem rent w pełnej wysokości opowiadają się głównie emeryci (60%) i renciści (59%), a także osoby, które ukończyły 60 lat (61%). Przeciwnego zdania jest 31% badanych, którzy uważają, że w sytuacji podjęcia pracy należy zmniejszyć wysokość wypłacanej renty
i przeznaczyć te środki na tworzenie nowych miejsc pracy dla niepełnosprawnych. Pomysł przeznaczenia części renty pracującej osoby niepełnosprawnej na tworzenie nowych miejsc pracy dla niepełnosprawnych odpowiada szczególnie ankietowanym
z wykształceniem wyższym (41%), robotnikom (42%) oraz osobom pracującym zawodowo (36%).

   Większe poparcie dla rent niż dla pracy osób niepełnosprawnych może wynikać - zdaniem 88% Polaków - z przekonania, że osoby niepełnosprawne nie mają takich samych możliwości zatrudnienia jak inni. Zdaniem respondentów pracodawcy obawiają się w pierwszej kolejności niskiej wydajności pracy osób niepełnosprawnych (63%) oraz zwiększonej ich absencji w pracy (47%).

   Z danych TNS OBOP wynika ponadto, że to państwo jest głównym adresatem finansowych postulatów poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych. To właśnie z budżetu państwa - zdaniem 84% Polaków - powinno się pokrywać koszty wyrównania szans zawodowych osób niepełnosprawnych. Tylko 14% Polaków chciałoby nimi obciążyć przedsiębiorców niezatrudniających osób niepełnosprawnych, a 7% opowiada się za dodatkowym podatkiem na ten cel opłacanym przez wszystkich obywateli.

   Środki finansowe przeznaczane przez państwo na potrzeby osób niepełnosprawnych w pierwszej kolejności ankietowani wydaliby na rehabilitację zdrowotną, w drugiej - na wspieranie zatrudnienia, następnie na podwyżkę rent i emerytur, likwidację barier architektonicznych, na końcu zaś na rehabilitację społeczną. Co interesujące osoby aktywne zawodowo, a także prywatni przedsiębiorcy, inaczej niż pozostali ankietowani, na pierwszym miejscu stawiają aktywizację zawodową niepełnosprawnych, a na drugim miejscu rehabilitację zdrowotną.

   Badanie "Polacy o niepełnosprawnych" przeprowadzono w dniach 19-22 lutego 2004 r. na ogólnopolskiej próbie losowej obejmującej 1005 osób w wieku 15 lat i więcej, techniką bezpośredniego wywiadu kwestionariuszowego.

   Tekst raportu pochodzi ze strony TNS OBOP (http://www.tns-global.pl/)

Marcin Młynarczyk - Doradca zawodowy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19305490, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON